Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 35 Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 35 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 35

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Khối lớp Hai có 305 học sinh, trong đó có 175 học sinh nam. Hỏi khối Hai có bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp số đúng của bài toán là:

A. 130 học sinh
B. 130
C. 130 học sinh nữ
D. 230 học sinh nữ

Câu 2. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 310 kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo ít hơn ngày thứ nhất 120 kg. Số gạo bán ngày thứ hai là:

A. 190 kg gạo
B. 180 kg gạo
C. 290 kg gạo
D. 209 kg gạo

Câu 3. Số 510 được viết thành tổng là:

A. 500 + 10
B. 500 +1 + 0
C. 5 + 1 + 0
D. 500 + 1

Câu 4. Từ các chữ số 5, 1, 8 viết được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 518
B. 888
C. 851
D. 815

Câu 5. Quan sát biểu đồ tranh và thực hiện yêu cầu:

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

a. Đếm và viết số lượng từng loại trái cây:

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

b. Trả lời câu hỏi bằng cách điền số hoặc chữ:

- Loại trái cây có nhiều nhất là trái …………

- Loại trái cây có ít nhất là trái ……………..

- Kiwi ít hơn cam …………..trái.

- Tổng số trái cây có trong biểu đồ là:

……………………………………(trái)

II. TỰ LUẬN

Bài 1.

Đặt tính rồi tính:

484 + 32
408 + 102
600 – 150
625 – 425

Bài 2.

Điền số hoặc dấu + , - , x , : thích hợp vào ô trống để có phép tính đúng:

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

Bài 3. Con bò nặng 205 kg. Con trâu nặng hơn con bò 38 kg. Hỏi con trâu nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài 4: Tính nhẩm:

a. 26 + 37 + 14 = ………

b. 100 – 20 – 30 – 40 = ……….

c. 28 + 25 – 8 = ………

Bài 5. Thử tài IQ (khoanh vào đáp án đúng)

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

Bài 6: Trong hình bên:

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

a) Có ….. hình tam giác.

b) Có …... hình tứ giác.

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 35

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Khối lớp Hai có 305 học sinh, trong đó có 175 học sinh nam. Hỏi khối Hai có bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp số đúng của bài toán là:

C. 130 học sinh nữ

Câu 2. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 310 kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo ít hơn ngày thứ nhất 120 kg. Số gạo bán ngày thứ hai là:

A. 190 kg gạo

Câu 3. Số 510 được viết thành tổng là:

A. 500 + 10

Câu 4. Từ các chữ số 5, 1, 8 viết được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:

C. 851

Câu 5. Quan sát biểu đồ tranh và thực hiện yêu cầu:

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

a. Đếm và viết số lượng từng loại trái cây:

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

b. Trả lời câu hỏi bằng cách điền số hoặc chữ:

- Loại trái cây có nhiều nhất là trái dưa hấu

- Loại trái cây có ít nhất là trái dâu tây

- Kiwi ít hơn cam 2 trái.

- Tổng số trái cây có trong biểu đồ là: 6 + 7 + 6 + 5 + 8 + 4 + 3 + 4 = 43 (trái)

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Học sinh tự đặt tính

484 + 32 =  516 
408 + 102 = 510
600 – 150 = 450
625 – 425 = 200

Bài 2.

Điền số hoặc dấu + , - , x , : thích hợp vào ô trống để có phép tính đúng:

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

Bài 3. Con bò nặng 205 kg. Con trâu nặng hơn con bò 38 kg. Hỏi con trâu nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Con trâu nặng

205 + 38 = 243 (kg)

Đáp số: 243 kg

Bài 4: Tính nhẩm:

a. 26 + 37 + 14 = 26 + 14 + 37 = 40 + 37 = 77

b. 100 – 20 – 30 – 40 = 100 - (20 + 30 + 40) = 100 - 90 = 10

c. 28 + 25 – 8 = 28 - 8 + 25 = 45

Bài 5. Thử tài IQ (khoanh vào đáp án đúng)

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

Chọn a

Bài 6: Trong hình bên:

BTCT lớp 2 môn Toán sách CTST

a) Có 9 hình tam giác.

b) Có 2 hình tứ giác.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 166
Sắp xếp theo