Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 1 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1

Ôn tập các số đến 100

Bài 1: Tìm cà rốt cho thỏ

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 2: Hoàn thành bảng sau:

Số gồmViết sốĐọc số
3 chục và 2 đơn vị
9 chục và 0 đơn vị
6 chục và 9 đơn vị
.. chục và .. đơn vị81

Bài 3: Hãy giúp chim cánh cụt

Tìm những số nhỏ hơn 40 ở hình bên:

.................................................................

Tìm những số lớn hơn 40 ở hình bên:

.................................................................

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 4: Điền các số vào ô sau:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Dựa vào bảng ở trên, trả lời câu hỏi:

Các số tròn chục có hai chữ số là:

................................................................................................

Các số có hai chữ số mà các số đó giống nhau là:

................................................................................................

Bài 5: Từ 3 số 2, 9, 6. Em hãy lập các số có hai chữ số:

................................................................................................

................................................................................................

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1

Bài 1: Tìm cà rốt cho thỏ

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 2: Hoàn thành bảng sau:

Số gồmViết sốĐọc số
3 chục và 2 đơn vị32Ba mươi hai
9 chục và 0 đơn vị90Chín mươi
6 chục và 9 đơn vị69Sáu mươi chín
8 chục và 1 đơn vị81Tám mươi mốt

Bài 3: Hãy giúp chim cánh cụt

Tìm những số nhỏ hơn 40 ở hình bên:

3; 13; 23; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39

Tìm những số lớn hơn 40 ở hình bên:

43

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 4: Điền các số vào ô sau:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Dựa vào bảng ở trên, trả lời câu hỏi:

Các số tròn chục có hai chữ số là:

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Các số có hai chữ số mà các số đó giống nhau là:

11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

Bài 5: Từ 3 số 2, 9, 6. Em hãy lập các số có hai chữ số:

Các số có 2 chữ số (bao gồm 2 chữ số giống nhau) được lập từ 3 số 2, 9, 6 là:

22; 29; 26; 92; 99; 96; 62; 69; 66

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 88
  • Lượt xem: 648
  • Dung lượng: 622,2 KB
Sắp xếp theo