Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 22 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 22 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22

Bài 1. Tìm phép nhân thích hợp (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 Tuần 22 KNTT

Bài 2. Tính nhẩm

2 × 3 = …..

16 : 2 = ….

2 × 6 = …..

14 : 2 = …..

5 × 4 = …..

15 : 5 = …..

5 × 7 = …..

45 : 5 = …..

Bài 3. Mỗi lọ hoa mẹ cắm 5 bông hoa. Hỏi 3 lọ hoa như vậy mẹ cắm tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

Bài 4. Nối (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 Tuần 22 KNTT

Bài 5. Lớp 2A có 35 học sinh. Đến giờ thảo luận, cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Bài giải

Bài 6. Số?

a)

Bài tập cuối tuần lớp 2 Tuần 22 KNTT

b)

Bài tập cuối tuần lớp 2 Tuần 22 KNTT

Bài 7. Trong khu tập thể có 8 dãy nhà, mỗi dãy nhà có 5 ngôi nhà liền kề nhau. Hỏi khu tập thể có tất cả bao nhiêu ngôi nhà?

Bài 8. >; <; = ?

2 × 4 … 6

2 × 5 … 5 × 2

5 × 4 … 20

35 : 5 … 16 : 2

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22

Bài 1. Tìm phép nhân thích hợp (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 Tuần 22 KNTT

Bài 2. Tính nhẩm

2 × 3 = 6

16 : 2 = 8

2 × 6 = 12

14 : 2 = 7

5 × 4 = 20

15 : 5 = 3

5 × 7 = 35

45 : 5 = 9

Bài 3. Mỗi lọ hoa mẹ cắm 5 bông hoa. Hỏi 3 lọ hoa như vậy mẹ cắm tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

Mẹ cắm tất cả số bông hoa là:

5 x 3 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông

Bài 4. Nối (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 Tuần 22 KNTT

Bài 5. Lớp 2A có 35 học sinh. Đến giờ thảo luận, cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Bài giải

Mỗi nhóm có số học sinh là:

35 : 5 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn

Bài 6. Số?

a)

Bài tập cuối tuần lớp 2 Tuần 22 KNTT

b)

Bài tập cuối tuần lớp 2 Tuần 22 KNTT

Bài 7. Trong khu tập thể có 8 dãy nhà, mỗi dãy nhà có 5 ngôi nhà liền kề nhau. Hỏi khu tập thể có tất cả bao nhiêu ngôi nhà?

Khu tập thể có tất cả:

8 x 5 = 40 (ngôi nhà)

Đáp số: 40 ngôi nhà

Bài 8. >; <; = ?

2 × 4 > 6

2 × 5 = 5 × 2

5 × 4 = 20

35 : 5 < 16 : 2

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây. Đồng thời toàn bộ các đề thi, văn mẫu Download liên tục cập nhật cho các em tham khảo và tiện theo dõi.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 4.120
Sắp xếp theo