Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 14 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 14 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Nội dung bài học

  • Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 14

Bài 1:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Hình vẽ trên có các điểm là: ......, ......., ......., ......., ......., .......,

Hình vẽ trên có các đoạn thẳng là: ..........., ...........,..........., ..........., ...........

Bài 2:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Hình 1 có các đoạn thẳng là: ..........., ...........,...........

Hình 2 có các đoạn thẳng là: ..........., ...........,...........

Bài 3: Dùng thước đo đội dài đoạn thẳng

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 4: Đ, S

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Ba điểm A, M, N thẳng hàng

Ba điểm A, B, C không thẳng hàng

Bài 5:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Các đường thẳng trong hình trên là: ...........,........... ,

Các đường cong trong hình trên là: ...........,........... ,

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 14

Bài 1:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Hình vẽ trên có các điểm là: M; N; C; D; K; H; P; Q; X; Y

Hình vẽ trên có các đoạn thẳng là: MN; CD; KH; PQ; XY

Bài 2:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Hình 1 có các đoạn thẳng là: AB; AC; BC

Hình 2 có các đoạn thẳng là: MN; NP; PQ

Bài 3: Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Đoạn CD dài: 6cm

Đoạn PQ dài: 8cm

Bài 4: Đ, S

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Ba điểm A, M, N thẳng hàng: S

Ba điểm A, B, C không thẳng hàng: Đ

Bài 5:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Các đường thẳng trong hình trên là: BC; DE

Các đường cong trong hình trên là: x; y

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây. Download liên tục cập nhật các đề thi, các bài văn mẫu hay và chọn lọc nhất cho các bạn cùng tham khảo.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 240
  • Lượt xem: 3.091
  • Dung lượng: 264,2 KB
Sắp xếp theo