Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 10 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 10

Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 2: Đặt tính rồi tính

27 + 9

35 + 8

7 + 11

78 + 9

56 + 7

87 + 3

Bài 3. Nối số thích hợp

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 4: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng 45 kg, bao gạo thứ hai nhiều hơn bao gạo thứ nhất 7 kg. Hỏi bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 17 lít nước mắm, thùng thứ hai đựng 9 lít nước mắm. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 7: >, <, =

12 + 6 ... 11 + 7

33 + 9 ... 6 + 37

85 + 7 ... 5 + 87

34 + 8 ... 5 + 39

68 + 9 ... 6 + 78

74 + 7 ... 6 + 78

Bài 8: Tính (Theo mẫu)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 10

Bài 1: Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 2: Học sinh  tự đặt tính rồi tính

27 + 9

35 + 8

7 + 11

78 + 9

56 + 7

87 + 3

Bài 3. Nối số thích hợp

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 4: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng 45 kg, bao gạo thứ hai nhiều hơn bao gạo thứ nhất 7 kg. Hỏi bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 17 lít nước mắm, thùng thứ hai đựng 9 lít nước mắm. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 7: >, <, =

12 + 6 = 11 + 7

33 + 9 <  6 + 37

85 + 7 = 5 + 87

34 + 8 < 5 + 39

68 + 9 < 6 + 78

74 + 7 < 6 + 78

Bài 8: Tính (Theo mẫu)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 180
  • Lượt xem: 2.191
  • Dung lượng: 360 KB
Sắp xếp theo