Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 15 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 15 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 15

Bài 1: Số

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 2: Vẽ thêm kim ngắn và kim dài để đồng hồ chỉ đúng giờ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 3: Nối

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 4: Vẽ thêm kim ngắn và kim dài để đồng hồ chỉ đúng hoạt động của bạn Mai:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 5: Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 15

Bài 1: Số

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 2: Vẽ thêm kim ngắn và kim dài để đồng hồ chỉ đúng giờ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 3: Nối

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 4: Vẽ thêm kim ngắn và kim dài để đồng hồ chỉ đúng hoạt động của bạn Mai:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 5: Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây. Download liên tục cập nhật các đề thi, các bài văn mẫu hay và chọn lọc nhất cho các bạn cùng tham khảo.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 1.492
Sắp xếp theo