Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 18 Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 18 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 18

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Một con kiến bò từ A đến D (qua B và C) như hình vẽ sau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

Vậy con kiến phải bò đoạn đường dài là:

A. 9dm

B. 14

C. 8dm

D. 14dm

Câu 2. Lúc đầu, trên xe khách có 34 người. Sau đó có 28 người xuống xe. Vậy, trên xe còn lại số người là:

A. 5 người

B. 4 người

C. 6 người

D. 2 người

Câu 3. Xăng - ti - mét kí hiệu là:

A. m

B. dm

C. cm

D. km

Câu 4. Phép so sánh đúng là:

A. 6 dm = 6 cm

B. 6 dm = 16 cm

C. 60cm = 6 dm

D. 60 dm = 6 m

Câu 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

A. 7 đoạn thẳng

B. 6 đoạn thẳng

C. 8 đoạn thẳng

D. 4 đoạn thẳng

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình bên:
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

a. Đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng là đường gấp khúc:……………………………

b. Đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là đường gấp khúc:…………………………

Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng là đường gấp khúc:

........................................................................................................................................................

Bài 2. Hà có 3 chục quyển vở. Mai nhiều hơn Hà 5 quyển vở. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

3chục quyển vở = ………quyển vở. Số quyển vở của Mai có tất cả là:

……….. + ………= ………. (……………..)

Đáp số :………..quyển vở.

Bài 3. Hãy hoàn thiện bức tranh sau bằng cách tô màu đỏ vào hình tam giác, màu vàng vào hình tròn, màu xanh vào hình chữ nhật và màu nâu vào hình tứ giác:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

- Có ……………hình tam giác …….........hình tròn

- Có …………….hình vuông…………….hình chữ nhật .

- Số hình tròn nhiều hơn số hình vuông là ………….hình.

Bài 4. Điền dấu “+” ; “-“ vào ô vuông để có phép tính đúng

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 18

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Một con kiến bò từ A đến D (qua B và C) như hình vẽ sau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

Vậy con kiến phải bò đoạn đường dài là:

D. 14dm

Câu 2. Lúc đầu, trên xe khách có 34 người. Sau đó có 28 người xuống xe. Vậy, trên xe còn lại số người là:

C. 6 người

Câu 3. Xăng - ti - mét kí hiệu là:

C. cm

Câu 4. Phép so sánh đúng là:

C. 60cm = 6 dm

D. 60 dm = 6 m

Câu 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

A. 7 đoạn thẳng

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình bên:
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

a. Đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng là đường gấp khúc: ABC; CDE; DEF; BCD;

b. Đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là đường gấp khúc: ABCD; BCDE; CDEF

c. Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng là đường gấp khúc: ABCDE; BCDEF

Bài 2. Hà có 3 chục quyển vở. Mai nhiều hơn Hà 5 quyển vở. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

3 chục quyển vở = 30 quyển vở. Số quyển vở của Mai có tất cả là:

30 + 5 = 35 (quyển vở)

Đáp số: 35 quyển vở.

Bài 3. Hãy hoàn thiện bức tranh sau bằng cách tô màu đỏ vào hình tam giác, màu vàng vào hình tròn, màu xanh vào hình chữ nhật và màu nâu vào hình tứ giác:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

- Có 6 hình tam giác 7 hình tròn

- Có 6 hình vuông 6 hình chữ nhật .

- Số hình tròn nhiều hơn số hình vuông là 1 hình.

Bài 4. Điền dấu “+” ; “-“ vào ô vuông để có phép tính đúng

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 18

Toàn bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 trên đây có đáp án chi tiết để các em học sinh luyện tập, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp và mở rộng sau các tuần học. Download.vn liên tục cập nhật các tài liệu về học tập cho các em học sinh theo dõi.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 04
  • Lượt xem: 277
  • Dung lượng: 221,5 KB
Sắp xếp theo