Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 1 Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 1 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh rèn luyện nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 1

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:

A. 81

B. 90

C. 70

D. 79

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 55 = …. + 5.

A. 5

B. 60

C. 50

D. 10

Câu 3. Cho 48 < … < 52. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 51

B. 50

C. 49

D. 67

Câu 4. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

A. 205

B. 52

C. 25

D. 502

Câu 5. Số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99

B. 10

C. 98

D. 10

Câu 6. Trong phép tính 33 + 55 = 88. Số 88 được gọi là:

A. số hạng

B. số trừ

C. tổng

D. hiệu

Câu 7. Trong phép tính 13 = 11 + 2. Số 11 được gọi là:

A. số hạng

B. số trừ

C. tổng

D. hiệu

Câu 8. Số?

Số

  • Em ước lượng khoảng …. ngôi sao.
  • Em đếm được tất cả … ngôi sao.

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Điền vào bảng sau:

Số gồm

Đọc số

Viết số

Phân tích số

8 chục và 5 đơn vị

Tám mươi lăm

85

85 = 80 +5

4 chục và 3 đơn vị

……………………………….

……….

……………….

…………………..

Bảy mươi mốt

……….

……………….

………………….

……………………………….

55

……………….

Bài 2. Số?

Số hạng

16

9

21

12

9

30

34

Số hạng

33

10

26

17

20

40

44

Tổng

Bài 3. Số?

Số

Bài 4. Tìm trứng của gà mẹ bằng cách nối phép tính có tổng ứng với số ở gà mẹ:

Gà mẹ

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 1

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:

D. 79

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 55 = …. + 5.

C. 50

Câu 3. Cho 48 < … < 52. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là:

B. 50

Câu 4. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

B. 52

Câu 5. Số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

C. 98

Câu 6. Trong phép tính 33 + 55 = 88. Số 88 được gọi là:

C. tổng

Câu 7. Trong phép tính 13 = 11 + 2. Số 11 được gọi là:

A. số hạng

Câu 8. Số?

Số

  • Em ước lượng khoảng 35 ngôi sao.
  • Em đếm được tất cả 30 ngôi sao.

II. Tự luận

Bài 1. Điền vào bảng sau:

Số gồmĐọc sốViết sốPhân tích số

8 chục và 5 đơn vị

Tám mươi lăm

85

85 = 80+5

4 chục và 3 đơn vị

Bốn mươi ba4343 = 40 + 3
7 chục và 1 đơn vị

Bảy mươi mốt

7171 = 70 + 1
5 chục và 5 đơn vịNăm mươi lăm

55

55 = 50 + 5

Bài 2. Số?

Số hạng

16

9

21

12

9

30

34

Số hạng

33

10

26

17

20

40

44

Tổng

49

19

47

29

29

50

78

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 Tuần 3

Bài 4. Tìm trứng của gà mẹ bằng cách nối phép tính có tổng ứng với số ở gà mẹ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 Tuần 3

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 31
  • Lượt xem: 213
Sắp xếp theo