Tiếng Anh 7 Unit 1: Từ vựng What do you like to do - Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 1: Từ vựng tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Unit 1: What do you like to do sách Cánh diều, giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài học trước khi tới lớp thật tốt.

Soạn Từ vựng Unit 1 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 7 - Explorer English bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 7 nhanh chóng nắm vững được kiến thức Tiếng Anh 7. Vậy sau đây là trọn bộ từ vựng Unit 1 lớp 7 sách Cánh diều, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 7

Từ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
Play tennisCụm động từ/pleɪ ˈten.ɪs/Chơi quần vợt
Do origamiCụm động từ/duː ˌɔːr.ɪˈɡɑː.mi/Gấp giấy origami
Collect comic booksCụm động từ/kəˈlekt ˈkɑː.mɪk bʊk/Sưu tầm truyện tranh
Play the guitarCụm động từ/pleɪ ðə ɡɪˈtɑːr/Chơi đàn ghi-ta
DrawĐộng từ/drɔː/Vẽ
DangerousTính từ/ˈdeɪn.dʒɚ.əs/Nguy hiểm
MessyTính từ/ˈmes.i/Bừa bộn, lộn xộn
TaskDanh từ/tæsk/Nhiệm vụ
DifferentTính từ/ˈdɪf.ɚ.ənt/Khác biệt, khác nhau
Clean upCụm động từ/kliːn ʌp/Dọn dẹp
ClothesDanh từ/kloʊðz/Quần áo
Charity eventCụm danh từ/ˈtʃær.ɪ.ti ɪˈvent/Sự kiện từ thiện
HobbyDanh từ/ˈhɑː.bi/Sở thích
Take photosCụm động từ/teɪk ˈfoʊ.t̬oʊ/Chụp ảnh
Play drumsCụm động từ/pleɪ drʌm/Chơi trống
Make clothesCụm động từ/meɪk kloʊðz/May quần áo
Do karateCụm động tử/duːkəˈrɑː.t̬i/Chơi ka-ra-te
DifficultTính từ/ˈdɪf.ə.kəlt/Khó khăn
Do sportsCụm động từ/duː spɔːrts/Chơi thể thao
ExerciseĐộng từ/ˈek.sɚ.saɪz/Tập thể dục
LearnĐộng từ/lɝːn/Học tập
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 45
  • Dung lượng: 75,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo