Tiếng Anh 7 Unit 7: Writing Soạn Anh 7 trang 78 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 7 Writing giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 78 sách Cánh diều bài What’s for dinner trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 7 lớp 7 trang 78 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để biết cách viết tin nhắn văn bản nhờ bạn bè hoặc thành viên trong gia đình mua giúp một số thứ. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 7: Writing trang 78 mời các bạn cùng đón đọc.

Unit 7 Lớp 7 Writing trang 78 - Explorer English

Write a text message. Imagine you are preparing for a picnic. Ask your friend or family member for help in buying some things for the trip. Write 60-80 words. Turn to page 145 for the writing worksheet.

(Viết tin nhắn văn bản. Hãy tưởng tượng bạn đang chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại. Nhờ bạn bè hoặc thành viên trong gia đình giúp mua một số thứ cho chuyến đi. Viết 60-80 từ. Lật trang 145 để xem bảng viết.)

Gợi ý đáp án

I have a picnic with my classmate. Minh is the one who prepares the food. Although Minh has bought quite enough, there are still some food items missing. Minh bought a lot of bread. However, he didn't buy any butter or smoked meat. Please help me buy some butter and bacon when I go to the supermarket!

Dịch

Hi mom,

Con có một chuyến dã ngoại với bạn cùng lớp của mình. Minh là người chuẩn bị đồ ăn. Mặc dù Minh đã mua đồ khá đầy đủ nhưng vẫn còn thiếu một vài thực phẩm. Minh đã mua rất nhiều bánh mì. Tuy nhiên, cậu ấy không mua bất kỳ ít bơ hoặc thịt hun khói nào. Hãy giúp con mua một ít bơ và thịt hun khói khi đi siêu thị nhé!

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 74
  • Dung lượng: 97,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo