Tiếng Anh 7 Unit 5: Reading Soạn Anh 7 trang 54, 55 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 5 Reading giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 54, 55 sách Cánh diều bài Are cats better pet than dogs trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 5 lớp 7 trang 54, 55 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 5: Reading trang 54, 55 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Unit 5 Lớp 7 Reading trang 54, 55 sách Cánh diều

Dogs with jobs

Dogs are great pets. They’ re friendly, playful, and intelligent. But some dogs are smarter than others. Some of these smart dogs have special jobs- they’re working dogs. Working dogs help police officer, sick people, and people in very cold places.

Rescue dogs

Rescue dogs help people in trouble. They can find people in the mountains, in the desert and in snow. They can even find people under buildings after an earthquake. Some common types of rescue dogs are German shepherds and Saint Bernards. These dogs are stronger and more intelligent than other dogs. They have better ears and noses, too.

Guide dogs

Guide dogs help blind people. For example, they help them cross the street. Guide dogs are usually golden retrievers of Labradors. These types of dogs are gentler and friendlier than other dogs. Guide dogs can help blind people have better lives.

Hướng dẫn dịch

Những chú cho với các công việc

Chó là vật nuôi tuyệt vời. Chúng thân thiện, vui tươi và thông minh. Nhưng một số con chó thông minh hơn những con khác. Một số con chó thông minh này có những công việc đặc biệt - chúng là những con chó làm việc. Chó làm việc giúp cảnh sát, người ốm và những người ở những nơi quá lạnh.

Chó cứu hộ

Những chú chó cứu hộ giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có thể tìm thấy người trên núi, trên sa mạc và trong tuyết. Họ thậm chí có thể tìm thấy người dưới các tòa nhà sau một trận động đất. Một số loại chó cứu hộ phổ biến là chó chăn cừu Đức và chó Saint Bernard. Những con chó này mạnh mẽ và thông minh hơn những con chó khác. Chúng cũng có tai và mũi đẹp hơn.

Chó dẫn đường

Chó dẫn đường giúp đỡ người mù. Ví dụ, họ giúp họ băng qua đường. Chó dẫn đường thường là chó săn lông vàng Labrador. Những loại chó này hiền lành và thân thiện hơn những loài chó khác. Chó dẫn đường có thể giúp người mù có cuộc sống tốt hơn.

Câu A

Look at the photos and skim the article. What is the main idea of the article?

a. Dogs are good pets

b. Dogs can help people to do difficult things

c. Working dogs are smarter than other dogs

Đáp án

Đang cập nhật

Câu B

Scan the article. Which working dogs does the article mention?

Đáp án

Đang cập nhật

Câu C

Talk with a partner. What jobs do rescue dogs and guide dogs do?

Đáp án

Đang cập nhật
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 443
  • Dung lượng: 103,5 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo