Tiếng Anh 7 Unit 1: Writing Soạn Anh 7 trang 16 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 1 Writing giúp các em học sinh lớp 7 biết cách viết email kể với một người bạn về sở thích và thú vui của em sách Cánh diều bài What do you like to do trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 1 lớp 7 trang 16 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 1: Writing mời các bạn cùng đón đọc.

Viết email kể với một người bạn về sở thích và thú vui

Write an email. Tell a friend about your hobbies and interests. Write 60-80 word. Turn to page 139 for the writing worksheet.

(Viết email. Kể với một người bạn về sở thích và thú vui của em. Viết 60 -80 từ. Lật trang 139 để xem bảng viết)

Gợi ý đáp án 

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: How are you?

Hi Lyly,

It's Thao Nhi from Viet Nam. I have two new hobbies. They're reading books and playing badminton. I really like reading books. I read books when I have freetime, it helps me to gain new knowledge about the world. I also play badminton with my friends after school. It's very fun. My health is beter by playing badminton regularly.

What are your hobbies? Do you like watching films?

Wrtie back soon!

Thao Nhi

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 12
  • Lượt xem: 1.839
  • Dung lượng: 94 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Sắp xếp theo