Tiếng Anh 7 Unit 2: Pronunciation and Communication Soạn Anh 7 trang 23 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 2 Pronunciation and Communication giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 23 sách Cánh diều bài What does she look like trước khi đến lớp.

Soạn Pronunciation and Communication Unit 2 lớp 7 trang 23 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi, từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 2: Pronunciation and Communication mời các bạn cùng đón đọc.

Tiếng Anh 7 Unit 2: Pronunciation and Communication

Câu A

Listen and repeat (Lắng nghe và lặp lại)

1. blue 2. brown 3. glasses 4. gray

Câu B

Listen. Circle the sounds you hear (Lắng nghe. Khoanh tròn âm mà em nghe được)

1. gr br

2. gl bl

3. gl bl

4. br gr

5. bl gl

6. gr br

7. gr br

8. gr br

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Câu C

Work with a partner. Take turns to read the words below (Làm việc với bạn. Lần lượt đọc các từ dưới đây)

1. braces

2. grow

3. glad

4. blink

5. Bring

6. blow

7. global

8. greet

(Tạm dịch : Đất nước nào dưới đấy có số người tóc màu đỏ chiếm phần trăm cao nhất?

a. Pháp

b. Nga

c. Scotland)

Gợi ý đáp án

c. Scotland

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 61
  • Dung lượng: 107,8 KB
Sắp xếp theo