Tiếng Anh 7 Unit 3: Pronunciation and Communication Soạn Anh 7 trang 33 sách Cánh diều

Giải Unit 3: I bought new shoes Pronunciation and Communication giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 33 sách Cánh diều trước khi đến lớp.

Soạn Pronunciation and Communication Unit 3 lớp 7 trang 33 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi, từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 3: Pronunciation and Communication mời các bạn cùng đón đọc.

Tiếng Anh 7 Unit 3: Pronunciation and Communication

Câu A

Listen and repeat . (Lắng nghe và lặp lại)

1. shoes

2. shirt

3. wash

4. sock

5. silver

6. dress

HS tự thực hiện

Câu B

Listen. Circle the words you hear (Lắng nghe. Khoanh tròn vào từ em nghe được)

1. sort/ short 2. Sue/ shoe 3. sock/shock 4. class/ clash

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Câu C

Work with a partner. Takes turns to read the words below (Làm việc cùng bạn. Lần lượt đọc các từ phía dưới)

1. sugar 2. shore 3. sure 4. crush 5. save 6. kiss

HS tự thực hiện

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 177
  • Dung lượng: 90,7 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo