Tiếng Anh 7 Unit 6: Language focus Soạn Anh 7 trang 60, 61 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 6 Language focus giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C, D, E trang 60, 61 sách Cánh diều bài I really like electronic music trước khi đến lớp.

Soạn Language focus Unit 6 lớp 7 trang 60, 61 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C, D, E từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 6: Language focus trang 60, 61 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Tiếng Anh 7 Unit 6: Language focus

Câu A

Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue. (Nghe và đọc. Sau đó đọc lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh)

Dịch nghĩa

1

Minh:Cậu đang nghe gì vậy Maya?

Maya: Tớ đang nghe những bài hát mới tuyệt vời

2.

Minh:Tuyệt! Nó là thể loại rồi vậy?

Maya: Nhạc rock. Tớ rất thích nhạc rock

3.

Minh: Cậu mới mua nó à?

Maya: Uh không thật sự. Nó mới ra tuần trước. Đây cậu nghe này

4.

Minh: Thật là tồi tệ. Tớ không thích nó tí nào. Đây là ai vậy?

Maya: Minh, đây là mình đó.

Câu B

Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation. (Luyện tập đoạn hội thoại với bạn. Thay thế bất kì từ nào để tạo ra một đoạn hội thoại của riêng bạn)

Hướng dẫn làm bài

A: What are you listening to?

B: I am listening to a great new song

A: What is your favorite type of music?

B: I like pop music

A:Wow, me too

Dịch nghĩa

A: Cậu đang nghe gì vậy?

B: Tớ đang nghe một bài hát mới tuyệt vời

A: Thể loại nhạc yêu thích của bạn là gì?

B: Tớ thích nhạc pop

A: Wow, tớ cũng vậy

Câu C

Listen. Complete the chart by coloring in the stars. (Nghe và hoàn thành bảng bằng cách tô màu vào các ngôi sao)

Đáp án

Đang cập nhật

Câu D

Listen again. Answer the questions. Use the information in C. (Nghe lại lần nữa và trả lời các câu hỏi. Sử dụng thông tin ở bài C)

1. Does Ana like classical music? No,she doesn’t

2. Does Ana like pop?_________

3. Does Carl like hip-hop?_____

4. Which does Carl like better, classical or pop?_____

5. Does Yoko like rap?__________

6. What music does Yoko like best?_________

Hướng dẫn làm bài

Đang cập nhật

Câu E

Work with a partner. Complete the conversation with things that are true for you. Then take turns to role play the conversion. Repeat with different types of music and singers/bands. (Luyện tập cùng với bạn. Hoàn thành cuộc trò chuyện với những điều đúng với bạn. Sau đó lần lượt đóng vai chuyển đổi. Lặp lại với các loại nhạc và ca sĩ/ban nhạc khác nhau)

Meg: Sorry, Chris, but can you change the music? I can’t stand it. Chris: Sure. I have other kinds of music. Which do you like better, (1)________ or (2)_______( types of music) Meg: Sorry, I don’t really like either of them Chris: Okay, what kind of music do you like best? Meg: I guess I like pop best. Chris: Then how about (3)__________? ( singer/band). Do you like_____(4)?( him/her/them) Meg: Oh, I love(5)__________! ( him/her/them)

Hướng dẫn làm bài

1. rock

2. electronic

3. Taylor Swift

4. her

5. her

Dịch nghĩa

Meg: Xin lỗi, Chris, nhưng cậu có thể thay đổi nhạc được không? Tôi không thể chịu đựng được. Chris: Chắc chắn rồi. Tớ có nhiều thể loại âm nhạc khác. Bạn thích cái nào hơn, rock hay điện tử? Meg: Xin lỗi, tớ không thực sự thích cả hai thể loại đấy. Chris: Được rồi, bạn thích thể loại nhạc nào nhất? Meg: Tôi nghĩ là nhạc pop. Chris: Vậy còn Taylor Swift thì sao? Cậu có thích cô ấy không? Meg: Ồ, tớ yêu cô ấy

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 55
  • Dung lượng: 202,9 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo