Tiếng Anh 7 Unit 6: Communication Soạn Anh 7 trang 63 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh  trang 63 sách Cánh diều bài I really like electronic music trước khi đến lớp.

Soạn Communication Unit 6 lớp 7 trang 63 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để hỏi các bạn ở lớp từng loại nhạc bằng cách sử dụng biểu đồ. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 6: Communication trang 63 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Tiếng Anh 7 Unit 6: Communication

Take a poll. Ask your classmates to arte each kind of music using the chart below. Add other types of music to the bottom of the box. Find out the most popular kind of music in your class. Then turn to page 134 and follow the instructions.

(Tham gia một cuộc thăm dò ý kiến. Hỏi bạn cùng lớp của bạn biểu diễn từng loại nhạc bằng cách sử dụng biểu đồ bên dưới. Thêm các loại nhạc khác vào dưới cùng của bảng. Tìm ra loại nhạc phổ biến nhất trong lớp của bạn. Sau đó chuyển sang trang 134 và làm theo hướng dẫn.)

Kinds of music

Name

Name

Name

Name

Total points

Hip-hop

Pop

Rap

Rock

Electronic

Classical

Hướng dẫn làm bài

Kinds of music

Lan

Nam

Linh

Mai

Total points

Hip-hop

3

4

3

2

12

Pop

4

2

4

3

13

Rap

1

4

3

4

12

Rock

1

4

1

2

8

Electronic

3

3

4

2

12

Classical

0

0

2

2

4

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 13
  • Dung lượng: 91,3 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo