Tiếng Anh 7 Unit 4: Pronunciation and Communication Soạn Anh 7 trang 43 sách Cánh diều

Giải Unit 4: What is the coldest place on earth Pronunciation and Communication giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 43 sách Cánh diều trước khi đến lớp.

Soạn Pronunciation and Communication Unit 4 lớp 7 trang 43 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi, từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 4: Pronunciation and Communication mời các bạn cùng đón đọc.

Tiếng Anh 7 Unit 4: Pronunciation and Communication

Câu A

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại)

1. The Sahara is the biggest desert in Africa (Sahara là sa mạc lớn nhất ở châu Phi)

2. What's the happiest country in Asia? (Đất nước hạnh phúc nhất ở châu Á là gì?)

3. Redwoods are the tallest trees in Earth. (Redwoods là cây cao nhất trên Trái đất.)

4. What's the windiest place in North America? (Nơi nào có gió nhất ở Bắc Mỹ?)

Câu B

Read the sentences below. Underline the important words. Then listen and circle the stressed words (Đọc đoạn văn phía dưới. Gạch chân những từ quan trọng, sau đó lắng nghe và khoanh tròn những từ được nhấn trọng âm)

Gợi ý đáp án

1. Antarctica is the coldest place on Earth (Nam Cực là nơi lạnh nhất trên Trái đất)

2. What's the most famous city in Europe ? (Thành phố nổi tiếng nhất ở Châu Âu là gì?)

3. The Nile is the longest river in the world. (Sông Nile là con sông dài nhất trong rừng.)

4. Mount Everest is the tallest mountain on Earth. (Đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất trên Trái đất)

5. Where's the tallest waterfall in South America ? (Thác nước cao nhất ở Nam America ở đâu?)

6. The Amazon is the largest river in the world . (Amazon là con sông lớn nhất trên thế giới.)

Do you know

Gợi ý đáp án

B

Câu C

Work with partner. Take turns to read the sentences in B. (Làm việc với bạn. Lần lượt đọc các câu trong B)

HS tự thực hiện

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 95
  • Dung lượng: 146,4 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo