Tiếng Anh 7 Unit 5: The real world Soạn Anh 7 trang 52 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 5 The real world giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B trang 52 sách Cánh diều bài Are cats better pet than dogs trước khi đến lớp.

Soạn The real world Unit 5 lớp 7 trang 52 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 5: The real world trang 52 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Unit 5 Lớp 7 The real world trang 52

Câu A

Look at the photo. What do you think is special about Willow? (Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ điều gì đặc biệt về Willow?)

a. She can read.

b. She can write.

c. She understands different languages.

Đáp án - c (Cô ấy có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ khác nhau)

Câu B

Listen. Number the sentences in order (1-5) (Nghe và đánh số những câu theo thứ tự 1-5)

Đáp án

Đang cập nhật

Hướng dẫn dịch

- Howells đã viết hướng dẫn lên giấy

- Howells và Willow đã từng đi đến Mexico

- Willow làm theo lời hướng dẫn của Howells

- Bạn của Howells bảo cô ấy dạy Willow đọc

- Howells đưa giấy cho Willow và đọc hướng dẫn

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 66
  • Dung lượng: 120,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo