Tiếng Anh 7 Unit 7: The real world Soạn Anh 7 trang 74 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 7 The real world giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B trang 74 sách Cánh diều bài What’s for dinner trước khi đến lớp.

Soạn The real world Unit 7 lớp 7 trang 74 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 7: The real world trang 74 mời các bạn cùng đón đọc.

Unit 7 Lớp 7 The real world trang 74 - Explorer English

Câu A

Listen. Match the food items to the things food stylists use to style them. (Nghe. Nối các đồ ăn với những mà các nhà tạo hình đồ ăn dùng để trang trí chúng)

Gợi ý đáp án 

1. drinks - soap bubbles

2. bread - car seat spray

3. ice scream - cake icing

4. strawberries - lipstick

Câu B

Listen again. Match the things food stylists use to the reasons. (Nghe lại lần nữa. Nối các thứ mà những nhà tạo hình thức ăn sử dụng với lý do của nó)

Gợi ý đáp án 

soap bubbles - make it look like someone just poured it

cake icing - it doesn't melt

lipstick - make the color nicer

care seat spra - stop it from becoming dry

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 04
  • Dung lượng: 83,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo