Tiếng Anh 7 Unit 5: Pronunciation Soạn Anh 7 trang 53 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 5 Pronunciation giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 53 sách Cánh diều bài Are cats better pet than dogs trước khi đến lớp.

Soạn Pronunciation Unit 5 lớp 7 trang 53 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 5: Pronunciation trang 53 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Unit 5 Lớp 7 Pronunciation trang 53

Câu A

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

1. Dogs are friendlier than cats

2. A pet rabbit is more fun than a pet lizard

3. Is a cat cuter than a dog?

Hướng dẫn dịch

1. Những chú chó thì thân thiện hơn là mèo

2. Một chú thú cưng là thỏ vui hơn là một chú thằn lằn

3. Có phải mèo đang yêu hơn chó không?

Câu B

Listen. Complete the sentences and questions. (Nghe và hoàn thành câu và câu hỏi)

1. Cats are more independent________

2. Tortoises are slower____________

3. Are dogs cuter_________?

4. Fish are quieter ________

5. Spiders are scarier_________

Hướng dẫn làm bài

Đang cập nhật

Câu C

Work with a partner. Take turns to read the sentences in B. (Luyện tập cùng với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các câu của bài B)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự luyện tập

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 16
  • Dung lượng: 97,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo