Tiếng Anh 7 Unit 5: Communication Soạn Anh 7 trang 53 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 53 sách Cánh diều bài Are cats better pet than dogs trước khi đến lớp.

Soạn Communication Unit 5 lớp 7 trang 53 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi nội dung bài học từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 5: Communication trang 53mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Unit 5 Lớp 7 Communication trang 53

Make comparisons. Work in group. Choose a word from column A and C. Compare animals or things using a word in column B. Give reason for your comparisons. Then give your own ideas.

(So sánh. Làm việc theo nhóm. Chọn một từ trong cột A và C. So sánh động vật hoặc sự vật bằng cách sử dụng một từ trong cột B. Cho biết lý do so sánh của bạn. Sau đó đưa ra ý tưởng của riêng bạn.)

A

B

C

cats

cell phones

chickens

lions

parties

interesting

fun

noisy

lazy

colorful

video games

rabbits

guitars

hamsters

birds

Gợi ý làm bài

1. Chickens are noiser than guitars because they always chirp

2. Lions are not lazier than hamsters because they always go hunting

3. Parties are more colorful than birds because they have many decorations

Hướng dẫn dịch

1. Gà gáy hơn đàn ghi ta vì chúng luôn kêu

2. Sư tử không lười biếng hơn hamster vì chúng luôn đi săn

3. Các bữa tiệc có nhiều màu sắc hơn chim vì chúng có nhiều đồ trang trí

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 119
  • Dung lượng: 91,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo