Tiếng Anh 7 Unit 1: Preview Soạn Anh 7 trang 8 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 1 Preview giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 8 sách Cánh diều bài What do you like to do trước khi đến lớp.

Soạn Preview Unit 1 lớp 7 trang 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 1: Preview, mời các bạn cùng đón đọc.

A. Look at the photo. Complete the caption.

(Nhìn vào bức ảnh. Hoàn thành lời chú thích)

practicing do sports hobby

Answer :

  • These boys like to do sports on the weekend.
  • Their hobby is motocross.
  • They are practicing for a race.

(Những chàng trai này thích tập thể thao vào cuối tuần. Sở thích của họ là đua mô tô. Họ đang luyện tập cho một cuộc đua)

B. Listen. Complete the sentences

(Nghe. Hoàn thành các câu sau)

Answer:

1. Tracy likes to do origami. It's a kind of paper art. (Tracy thích gấp giấy origami. Đây là một loại hình nghệ thuật trên giấy)

2. Daniel likes to collect comic books. He buys them online. ( Daniel thích sưu tập truyện tranh. Cậu ấy mua chúng ở trên mạng)

3. Sara likes to play tennis. She does it twice a week. ( Sara thích chơi Tennis. Bạn ấy chơi hai lần một tuần)

4. Chris likes to play the guitar and draw, but he doesn't like sports. ( Chris thích chơi ghita và vẽ, nhưng mà cậu ấy không thích thể thao).

C. Talk with a partner. What hobbies do you have?

(Nói với bạn. Em có những sở thích nào?)

Answer :

A: What do you like to do do?

B: I like to read books

A: Cool. What other things do you like to do?

B: I like to play soccer

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 22
  • Dung lượng: 155,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo