Tiếng Anh 7 Unit 6: Reading Soạn Anh 7 trang 64 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 6 Reading giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 64, 65 sách Cánh diều bài I really like electronic music trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 6 lớp 7 trang 64, 65 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 6: Reading trang 64, 65 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Unit 6 Lớp 7 Preview trang 59 - Explorer English

The feel of music

On of the world’s most famous musicians “hear” through her feet. Evelyn Glennie is profoundly deaf- she has very serious hearing loss. She plays music by feeling the movement of sounds.

As a child, Glennie learned to play several musical instruments and was especially good at piano. But when she was eight, she started to have hearing problems. That did not stop Glennie’s love for music. She soon realized that she could “heat” notes in her feet and body.

At age 12, Glennie decided to take drum lesson. She studied at England’s well- known Royal Academy of Music at 16. At 23, she won her first Grammy. Glennie now plays more than 100 concerns a year. She practices and performs with no shoes on.

Glennie performs with world- famous musicians like the Kodo Japanese drummers, Bjork, and orchestras in the United States and Europe. She is also a keen collector of percussion instruments. She owns more than 1,800 drums and other instruments.

Hướng dẫn dịch

Cảm nhận của âm nhạc

Những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới “nghe” qua đôi chân của cô ấy. Evelyn Glennie bị điếc nặng - cô ấy bị mất thính lực rất nghiêm trọng. Cô ấy chơi nhạc bằng cách cảm nhận sự chuyển động của âm thanh.

Khi còn nhỏ, Glennie đã học chơi một số nhạc cụ và đặc biệt giỏi piano. Nhưng khi lên tám, cô ấy bắt đầu có vấn đề về thính giác. Điều đó không ngăn cản được tình yêu của Glennie dành cho âm nhạc. Cô sớm nhận ra rằng mình có thể "làm nóng" các nốt ở bàn chân và cơ thể.

Ở tuổi 12, Glennie quyết định học trống. Cô học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia nổi tiếng của Anh năm 16 tuổi. Ở tuổi 23, cô đã giành giải Grammy đầu tiên của mình. Glennie hiện đóng hơn 100 mối quan tâm mỗi năm. Cô ấy luyện tập và biểu diễn mà không mang giày.

Glennie biểu diễn với các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới như tay trống Kodo Nhật Bản, Bjork, và các dàn nhạc ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Cô cũng là một nhà sưu tập nhạc cụ gõ. Cô sở hữu hơn 1.800 trống và các nhạc cụ khác.

Câu A

Look at the title and the photo. What do you think the article is about?

a. a concert

b. a famous musician

c. a special musical instrument

Đáp án

Đang cập nhật

Câu B

Talk with a partner. What do you think the title means?

Đáp án

Đang cập nhật

Câu C

Talk with a partner. Do you play any musical instrument do you want to learn to play?

Đáp án

Đang cập nhật

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 88
  • Dung lượng: 107,6 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo