Tiếng Anh 7 Unit 3: The Real World Soạn Anh 7 trang 32 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 3 The Real World giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 32 sách Cánh diều bài I bought new shoes trước khi đến lớp.

Soạn The Real World Unit 3 lớp 7 trang 32 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 3: The Real World, mời các bạn cùng đón đọc.

Giải bài tập Unit 3 Lớp 7 The Real World

Giải  I bought new shoes trang 32

Câu A

Match the parts of the school uniform in the photo. (Nối các bộ phận của của đồng phục học sinh trong ảnh)

Gợi ý đáp án

coast (áo choàng) - (1)

skirt (chân váy) - (4)

socks (tất) - (3)

neckband (dây cổ áo) - (2)

Câu B

Listen. Circle the correct answers. (Lắng nghe. Khoanh tròn vào đáp án đúng)

1. The uniform style of christ's Hospital is (new/old)

2. To show their good performance in school, students wear (silver buttons/ colorful socks)

3. The most famous part of the uniform is the (neckband/blue coat)

4. Students of Christ's Hospital (want/don't want) to change their uniform

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Câu C

Discussion: What do you think of the Christ's Hospital uniform? What kind of school uniform would you like to wear. (Em nghĩ gì về bộ đồng phục của Christ's hospital? Em muốn mặc bộ đồng phục học sinh nào?)

HS tự thực hiện

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 163
  • Dung lượng: 123,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo