Tiếng Anh 7 Unit 5: Language Focus Soạn Anh 7 trang 50 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 5 Language Focus giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C, D trang 50, 51 sách Cánh diều bài Are cats better pet than dogs trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 5 lớp 7 trang 50, 51 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C, D từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 5: Language Focus trang 50, 51 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Tiếng Anh 7 Unit 5: Language Focus

Câu A

Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue. (Nghe và đọc. Sau đó lặp lại đoạn hội thoại và thay các từ màu xanh)

Dịch nghĩa

1. Minh: Tớ thực sự muốn nuôi một chú chó

Stig: Ừ, tớ yêu cho

2. Minh:Cậu có thú cưng không Stig?

Stig: Thực ra, tớ có. Nó thực sự rất đáng yêu. Cậu có muốn gắp nó không?

Minh: Chắc chắn rồi

3. Stig: Nó có bộ mặt rất buồn cười, nhưng nó đang yêu hơn cún

Minh: Đáng yêu hơn một chú cún

4. Minh:Nhưng….đây không phải là chó, mà đây là một con cá

Stig: Nó còn hơn một chú cá nữ. Nó là cá nóc mặt chó

Câu B

Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation. (Luyện tập với bạn cùng nhóm. Thay thế bất kì từ nào để tạo ra đoạn hội thoại của riêng mình)

A: I really want a cat

B: Yes, I love cat too

A: Do you have any pets?

B: Actually, I have one dog. Do you want to see it?

A: Sure

B: Wow it is really cute

Dịch nghĩa

A: Tớ thực sự muốn có một con mèo

B: Ừ, tớ cũng yêu mèo

A: Bạn có vật nuôi nào không?

B: Thực ra, tớ có một con chó. Bạn có muốn nhìn thấy nó không?

A: Chắc chắn

B: Wow nó thật sự rất dễ thương

Câu C

Uncramble the words to make sentences. Use your own ideas. (Sắp xếp các từ sau thành một câu hoàn chỉnh. Sử dụng ý tưởng của bạn)

Đáp án

1. Rabbits are cuter than mice.

2. Dogs are more intelligent than horses.

3. Dogs are as friendly as cats.

4. Elephants are bigger than rhinos.

Dịch nghĩa

1. Thỏ dễ thương hơn chuột.

2. Chó thông minh hơn ngựa.

3. Chó thân thiện như mèo.

4. Voi lớn hơn tê giác.

Câu D

Complete the conversation. Then listen and check your answers.(Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Grace: Hey Sam, I heard you have a new pet. What is it?

Sam: It’s a rabbit.

Grace: You have a cat, too, right?(1)______________(playful), your rabbit or your cat?

Sam: My rabbit is (2)_______(playful) my cat. It likes to follow me around.

Grace: My neighbor has a new pet lizard. He says it’s(3)_______ (interesting) a pet dog

Sam: That’s cool. I heard some people have spiders and snakes for pets

Grace: Wow! (4)_______(scary), spiders or snakes?

Sam: I think snakes are (5) ___________(scary) spiders. I don’t want a snake for a pet. I still like my rabbit and cat best. They’re great.

Đáp án

1. Which is more playful?

2. more playful

3. more interesting

4. Which is scarier?

5. scarier

Dịch nghĩa

Grace: Hey Sam, tớ nghe nói bạn có một bé thú cưng mới. Con gì vậy?

Sam: Đó là một chú thỏ.

Grace: Bạn có một chú mèo nữa đúng không? Vậy con nào nghịch hơn vậy, thỏ hay là mèo?

Sam: Con thỏ của tớ nghịch hơn. Nó đi theo tớ khắp nơi.

Grace: Hàng xóm của tớ có một con thằn lằn mới. Anh ấy nó thú vị hơn chú chó.

Sam: Thật tuyệt. Tớ nghe nói có một số người nuôi nhện và rắn như thú cưng.

Grace:Wow! Vậy con nào đáng sợ hơn vậy, nhện hay rắn?

Sam: Tớ nghĩ rắn đáng sợ hơn. Tớ không muốn một con rắn như là thú cưng. Tớ vẫn thích chú thỏ với mèo của tớ nhất. Chúng rất tuyệt.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 375
  • Dung lượng: 109,9 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo