Tiếng Anh 7 Unit 5: Preview Soạn Anh 7 trang 48 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 5 Preview giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 48 sách Cánh diều bài Are cats better pet than dogs trước khi đến lớp.

Soạn Preview Unit 5 lớp 7 trang 48 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 5: Preview trang 48 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Tiếng Anh 7 Unit 5: Preview

Câu A

Read the unit title. Do you think cats or dogs are better pets? Why? (Đọc tiêu đề bài học. Bạn nghĩ chó hay mèo là thú cũng tốt hơn? Tại sao)

Gợi ý đáp án

I think dogs is better than cats as pets, because they are friendlier and easier to take care of.

Câu B

Do a quiz. Check the sentences you agree with. Are you a cat or a dog person. (Làm bài kiểm tra. Kiểm tra các câu bạn đồng ý. Bạn là một người thích mèo hơn hay thích chó hơn)

1. Watching a movie at home is more fun than going out

2. I trust myself more than other people

3. Having a few close friends is better than having many friends

4. My room is cleaner than most of my friends’ rooms

5. The future is more important than now

Gợi ý đáp án

1. Xem phim ở nhà vui hơn đi chơi

2. Tớ tin tưởng bản thân hơn những người khác

3. Có một vài người bạn thân sẽ tốt hơn là có nhiều bạn bè

4. Phòng của tớ sạch sẽ hơn hầu hết các phòng của bạn bè tớ

5. Tương lai quan trọng hơn bây giờ

Câu C

Work with a partner. Talk about your results in B. Do you agree with your results. What do you think cat people or dog people are like? (Làm việc cùng bạn cùng nhóm. Nói về kết quả của mình ở bài B. Bạn có đồng ý với kết quả của mình không. Bạn nghĩ người thích nuôi mèo hay người thích nói chó như thế nào?)

Gợi ý đáp án

I think cat people are open-minded and creative

I think dog people are friendly and loyal

Hướng dẫn dịch

Tớ nghĩ người thích nuôi mèo rất cởi mở và sáng tạo

Tớ nghĩ những người thích chó rất thân thiện

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 32
  • Dung lượng: 100 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo