Tiếng Anh 7 Unit 4: Comprehension Soạn Anh 7 trang 46 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 4 Comprehension giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 46 sách Cánh diều bài What is the coldest place on earth trước khi đến lớp.

Soạn Comprehension Unit 4 lớp 7 trang 46 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 4 Comprehension, mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Tiếng Anh 7 Unit 4 Comprehension

Câu A

Answer the questions about Extreme Amazon. (Trả lời các câu hỏi về Extreme Amazon)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Comprehension trang 46 | Explore English 7 Cánh diều (ảnh 1)

Đáp án

1-c

2-c

3-c

4-b

5-c

Hướng dẫn dịch

1. Bài đọc chủ yếu nối về tầm quan trọng của Amazon

2. Sông Amazon dài khoảng 6000km

3. Sông Amazon hẹp hơn trong mùa mưa

4. Ở dòng 10, từ “species” nghĩa là các loài.

5. Một phần năm các loài chim ở trên thế giới sống ở rừng nhiệt đới Amazon

Câu B

Complete the word web. (Hoàn thành bảng từ sau)

Đáp án

1- longest

2- largest

3- highest

4- insects

5- most dangerous

Câu C

Talk with a partner. What other rain forests do you know about? Describe them.(Nói với bạn cùng nhóm. Bạn còn biết rừng nhiệt đới nào khác không? Mô tả chúng)

Gợi ý đáp án

The Southeast Asian rainforests are the oldest, consistent rainforests on Earth, dating back to the Pleistocene Epoch 70 million years ago. It has a biological richness and diversity unequaled by that of the Amazon or African rainforests. Yet Southeast Asia is losing its rainforests faster than any equatorial region, and has the fewest remaining primary rainforests.

Hướng dẫn dịch

Rừng nhiệt đới Đông Nam Á là những khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên Trái đất, có niên đại từ Kỷ nguyên Pleistocen cách đây 70 triệu năm. Nó có sự phong phú và đa dạng về mặt sinh học không gì sánh được với rừng nhiệt đới Amazon hoặc châu Phi. Tuy nhiên, Đông Nam Á đang mất rừng nhiệt đới nhanh hơn bất kỳ khu vực xích đạo nào và có ít rừng mưa nguyên sinh nhất còn lại.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 65
  • Dung lượng: 105,4 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo