Tiếng Anh 7 Unit 4: Preview Soạn Anh 7 trang 39 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 4 Preview giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 39 sách Cánh diều bài I bought new shoes trước khi đến lớp.

Soạn Preview Unit 4 lớp 7 trang 39 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 4: Preview trang 39 mời các bạn cùng đón đọc.

Tiếng Anh 7 Unit 4: Preview

Câu A

Work with partner. Choose the correct answers. Then listen and check (Làm việc cùng bạn. Chọn đáp án đúng. Sau đó lắng nghe và kiếm tra lại)

Gợi ý đáp án

1. What' s the hottest desert on Earth? The Atacama The Sahara

2. What's the longest river in the world? The Amazon The Nile

3. What's the highest mountain in the world? Mount Kilimanjaro Mount Everest

4. What's the largest rock on Earth? Uluru/Ayers Rock Zuma Rock

5. Where's the coldest place on Earth? Europe Antarctica

6. Where's the tallest tree in the world? The United States Mexico

7. What's the smallest country in the world? Vatican City The Maldives

Câu B

Listen. Write the number of each place (1-7) on the correct continent on the map

Gợi ý đáp án

Câu C

Talk with partner. What do you know about the places in A? (Nói cùng bạn. Em biết gì về những địa điểm ở phần A?

Gợi ý đáp án

- The Amazon river is 6992 km long

- Kilimanjaro or Kilima Njaro, which means "shining mountain" in Swahili (Kilimanjaro (hoặc Kilima Njaro, có nghĩa là "ngọn núi sáng" trong tiếng Swahili)

- The top of Zuma Rock catches fire especially during rainy season. (Đỉnh của Zuma Rock bắt lửa đặc biệt trong mùa mưa)

- Europe is the second smallest in the world in terms of area (Châu Âu thuộc loại nhỏ thứ 2 thế giới về diện tích)

- In Mexico, over 50 percent of the population is under the age of 18. (Hơn 50 phần trăm dân số dưới 18 tuổi.)

- The islands have been inhabited for over 3,000 years in the Maldives (Các hòn đảo đã có người sinh sống trong hơn 3.000 năm ở Maldives)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 112
  • Dung lượng: 128,1 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo