Tiếng Anh 7 Unit 6: Pronunciation Soạn Anh 7 trang 63 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 6 Pronunciation giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 63 sách Cánh diều bài I really like electronic music trước khi đến lớp.

Soạn Pronunciation Unit 6 lớp 7 trang 63 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 6: Pronunciation trang 63 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Tiếng Anh 7 Unit 6: Pronunciation

Câu A

Listen. Write the number of syllables. Then listen again and repeat. (Nghe. Viết số các âm tiết. Sau đó nghe và lặp lại.)

1. popular__3_

2. amazing____

3. independent____

Đáp án

1. popular__3_

2. amazing__3_

3. independent__4_

Câu B

Listen. Write the number of syllables. Then listen again and underline the stressed syllable.(Nghe. Viết số âm tiết. Sau đó nghe lại và gạch chân âm tiết mang trọng âm)

1. interesting__________

4. different_____

2. terrible_______

5. important_____

3. intelligent______

6. dangerous_____

Đáp án

1. interesting___3___

4. different__3___

2. terrible___3____

5. important__3__

3. intelligent___4___

6. dangerous__3__

Câu C

Work with a partner. Make sentences using the words in B. Then take turns to read the sentences. (Luyện tập với bạn cùng nhóm. Đặt câu sử dụng các từ ở bài B. Sau đó lần lượt đọc các câu)

Hướng dẫn làm bài

1. This movie is really interesting

2. Food in this restaurant was terrible

3. My dog is intelligent

4. My new T-shirt is different from yours

5. Working hard is important for everyone

6. Going out late is dangerous, especially for girl.

Hướng dẫn dịch

1. Bộ phim này thực sự rất thú vị

2. Đồ ăn ở nhà hàng này thật khủng khiếp

3. Con chó của tôi thông minh

4. Áo phông mới của tôi khác với áo của bạn

5. Làm việc chăm chỉ là điều quan trọng đối với tất cả mọi người

6. Đi chơi muộn rất nguy hiểm, nhất là với con gái.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 05
  • Dung lượng: 98,4 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo