Tiếng Anh 7 Unit 8: Từ vựng You should see a doctor - Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 8: Từ vựng tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Unit 8: You should see a doctor sách Cánh diều, giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài học trước khi tới lớp thật tốt.

Từ vựng Unit 8 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 7 - Explorer English bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 7 nhanh chóng nắm vững được kiến thức Tiếng Anh 7. Vậy sau đây là trọn bộ từ vựng Unit 8 lớp 7 sách Cánh diều, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 7

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Backache

Danh từ

/ˈbæk.eɪk/

Đau lưng

Headache

Danh từ

/ˈhed.eɪk/

Đau đầu

Cut

Động từ

/kʌt/

Cắt

Back

Danh từ

/bæk/

Lưng

Foot

Danh từ

/fʊt/

Chân

Hand

Danh từ

/hænd/

Bàn tay

Knee

Danh từ

/niː/

Đầu gối

Leg

Danh từ

/leɡ/

Chân

Arm

Danh từ

/ɑːrm/

Cánh tay

Sick

Tính từ

/sɪk/

Ốm

Sore throat

Danh từ

/ˌsɔːr ˈθroʊt/

Đau họng

Cough

Danh từ

/kɑːf/

Ho

Stomachache

Danh từ

/ˈstʌm.ək.eɪk/

Đau bụng

Earache

Danh từ

/ˈɪr.eɪk/

Đau tai

Disease

Danh từ

/dɪˈziːz/

Bệnh

Pandemic

Danh từ

/pænˈdem.ɪk/

Dịch bệnh

Spread

Động từ

/spred/

Lây lan, lan rộng

Expert

Danh từ

/ˈek.spɝːt/

Chuyên gia

Prevent

Động từ

/prɪˈvent/

Ngăn cản

Avoid

Động từ

/əˈvɔɪd/

Tránh

Research

Danh từ

/ˈriː.sɝːtʃ/

Bài nghiên cứu

Laughter

Danh từ

/ˈlæf.tɚ/

Tiếng cười

Giggle

Động từ

/ˈɡɪɡ.əl/

Cười khúc khích

Heart rate

Cụm danh từ

/ˈhɑːrt ˌreɪt/

Nhịp tim

Chemical

Danh từ

/ˈkem.ɪ.kəl/

Chất hóa học

Take in

Cụm động từ

/teɪk in/

Hấp thụ, thu nhận

Negative

Tính từ

/ˈneɡ.ə.t̬ɪv/

Tiêu cực

Medicine

Danh từ

/ˈmed.ɪ.sən/

Thuốc

Illness

Danh từ

/ˈɪl.nəs/

Bệnh

Mental health

Cụm danh từ

/ˌmen.t̬əl ˈhelθ/

Sức khỏe tinh thần

Communicate

Động từ

/kəˈmjuː.nə.keɪt/

Giao tiếp

Muscle

Danh từ

/ˈmʌs.əl/

Cơ bắp

Tense

Tính từ

/tens/

Căng thẳng

Benefit

Danh từ

/ˈben.ə.fɪt/

Lợi ích

Stretch

Động từ

/stretʃ/

Kéo dãn

Reduce

Động từ

/rɪˈduːs/

Giảm

Remove

Động từ

/rɪˈmuːv/

Loại bỏ

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 08
  • Dung lượng: 76,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo