Toán 6 Bài 28: Số thập phân Giải Toán lớp 6 trang 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 28: Số thập phân giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi phần Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, cũng như 4 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trang 28, 29, 30.

Toàn bộ lời giải được trình bày khoa học, chi tiết, giúp các em rèn kỹ năng giải Toán, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Nhờ đó, sẽ ôn tập tốt Bài 28 Chương VII - Số thập phân. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình nhé:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoạt động

Hoạt động 1

Viết các phân số thập phân \frac{{17}}{{10}};\frac{{34}}{{100}};\frac{{25}}{{1000}} dưới dạng số thập phân.

Đáp án

Viết lại các phân số thập phân dưới dạng số thập phân như sau:

\begin{matrix}
  \dfrac{{17}}{{10}} = 1,7 \hfill \\
  \dfrac{{34}}{{100}} = 0,34 \hfill \\
  \dfrac{{25}}{{1000}} = 0,025 \hfill \\ 
\end{matrix}

Hoạt động 2

Viết các số đối của các phân số thập phân ở hoạt động 1:

\frac{{17}}{{10}};\frac{{34}}{{100}};\frac{{25}}{{1000}}

Đáp án

\frac{{17}}{{10}} + \left( { - \frac{{17}}{{10}}} \right) = 0 => Số đối của số \frac{{17}}{{10}}- \frac{{17}}{{10}}

\frac{{34}}{{100}} + \left( { - \frac{{34}}{{100}}} \right) = 0 => Số đối của số \frac{{34}}{{100}}- \frac{{34}}{{100}}

\frac{{25}}{{1000}} + \left( { - \frac{{25}}{{1000}}} \right) = 0 => Số đối của số \frac{{25}}{{1000}}- \frac{{25}}{{1000}}

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập, Vận dụng

Luyện tập 1

1. Viết các phân số thập phân -\frac{5}{1000};-\frac{798}{10} dưới dạng số thập phân rồi tìm số đối của các số thập phân đó

2. Viết các phân số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân

Đáp án

1. \frac{-5}{1000}=-0,005;\frac{-798}{10}=-79,8

2. -4,2=\frac{-42}{10} ; \quad-2,4=\frac{-24}{10}

Luyện tập 2

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; -8,152; 0,12; -8,9

Đáp án

Thứ tự từ bé đến lớn là: -8,9 ;-8,152 ;-8 ;0 ;0,12.

Vận dụng

Đọc đoạn tin hình 7.1b và cho biết thời điểm 19 giờ ngày 24-1-2016 và 6 giờ ngày 25-1-2016, thời điểm nào nhiệt độ tại Điện Biên xuống thấp hơn

Đáp án

Vì -2,4>-4,2 nên thời điểm 19 giờ ngày 24-1-2016 lớn hơn thời điểm 6 giờ ngày 25-1-2016.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 30 tập 2

Bài 7.1

a. Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân.

\frac{21}{10}; \frac{-35}{10}; \frac{-125}{100}; \frac{-89}{1000}

b. Chỉ ra các số thập phân âm viết được trong câu a.

Lời giải:

a. \frac{21}{10}=2,1; \frac{-35}{10}=-3,5; \frac{-125}{100}=-1,25; \frac{-89}{1000}.=-0,089.

b. Các số thập phân âm viết được trong câu a là: -3,5; -1,25; -0,089.

Bài 7.2

Tìm số đối của các số thập phân sau: -1,2 ; 4,15 ; 19,2.

Gợi ý đáp án:

Số đối của -1,2 là 1,2;

Số đối của -4,15 là -4,15;

Số đối của 19,2 là -19,2.

Bài 7.3

So sánh các số sau:

a. -421,3 và 0,15;              b. -7,52 và -7,6.

Gợi ý đáp án:

a.  Vì -421,3 < 0 ; 0,15 > 0 nên -421,3 < 0,15

b.  Vì 7,52 < 7,6 nên -7,52 > -7,6.

Bài 7.4

Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước và thủy ngân lần lượt là:

-117^{o}C; 0^{o}C; -38,83^{o}C

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của ba chất này theo thứ tự từ bé đến lớn.

Gợi ý đáp án:

Vì -117 < -38,83 < 0 nên nhiệt độ của ba chất theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

rượu < thủy ngân < nước.

Chia sẻ bởi: 👨 Thu Thảo
56
  • Lượt tải: 54
  • Lượt xem: 17.202
  • Dung lượng: 93,9 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo