Toán 6 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân Giải Toán lớp 6 trang 89 - Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 bài 19: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân đều giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi phần Luyện tập, Vận dụng, cùng 7 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 19 Chương IV: Một số hình phẳng trong thực tiễn trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống phần Luyện tập

Hình nào trong các hình đã cho là hình thang cân? Hãy cho biết tên hình thang cân đó.

Hình thang cân

Hướng dẫn giải

- Hình thang cân:

  • Hai cạnh bên bằng nhau
  • Hai đường chéo bằng nhau
  • Hai cạnh đáy song song bằng nhau
  • Hai góc kề một đáy bằng nhau.

Gợi ý đáp án:

Hình thang cân trong các hình là hình thang HKIJ vì có HJ = KI

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 89 tập 1

Bài 4.9

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6cm, một cạnh dài 4cm.

Gợi ý đáp án:

Bài 4.9

Bài 4.10

Vẽ hình thoi có cạnh 4cm.

Gợi ý đáp án:

Hình thoi ABCD có cạnh bằng 4cm:

Bài 4.10

Bài 4.11

Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6cm, một cạnh bằng 3cm.

Gợi ý đáp án:

Hình bình hành ABCD có cạnh AB = 6cm, BC = 3cm

Bài 4.11

Bài 4.12

Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau:

Bài 4.12

Gợi ý đáp án:

  • Các hình thang cân: ABCD, BCDE, CDEF, DEFA, EFAB, FABC
  • Các hình chữ nhật: ABDE, BCEF, CDFA

Bài 4.13

Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước thẳng kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không?

Bài 4.13

Gợi ý đáp án:

Sử dụng thước thẳng đo đoạn thẳng hoặc compa ta nhận thấy:

ID = IB

IC = IA

Vậy I là trung điểm của hai đường chéo AC và BD.

Bài 4.14

Vẽ và cắt từ giấy một hình toi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được bốn mảnh. Ghép lại bốn mảnh đó để được một hình chữ nhật.

Gợi ý đáp án:

Bước 1: Cắt tờ giấy hình thoi thành 4 mảnh được minh họa:

Cắt tờ giấy hình thoi

Bước 2: Ghép các tam giác lại để được hình chữ nhật như sau:

Ghép các tam giác lại

Bài 4.15

"Bàn làm việc đa năng". Hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép thành hình mặt chiếc bàn làm việc như hình dưới đây:

Bài 4.15

Gợi ý đáp án:

Cắt 6 hình thang giống hết nhau rồi ghép lại như hình vẽ.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 133
  • Lượt xem: 16.593
  • Dung lượng: 190,4 KB
Sắp xếp theo