Toán 6 Luyện tập chung trang 25 Giải Toán lớp 6 trang 25, 26 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Toán 6 Luyện tập chung trang 25 giúp các em tham khảo, để giải các bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 25, 26 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, các em học sinh lớp 6 sẽ nắm thật chắc kiến thức lý thuyết, cũng như biết cách giải các bài tập thật tốt.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em ngày càng học tốt môn Toán 6, để đạt kết quả trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 bài Luyện tập chung trang 25 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 25 tập 2

Bài 6.38

Tính:

a. \frac{-1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{1}{3};

c. \frac{3}{5}: (\frac{1}{4}.\frac{7}{5});

b. \frac{-3}{8}+\frac{7}{4}-\frac{1}{12};

d. \frac{10}{11}+\frac{4}{11}:4-\frac{1}{8}.

Hướng dẫn giải

 • Thứ tự thực hiện phép tính: Nhân chia trước, cộng trừ sau
 • Tính chất giao hoán: a + b = b + a

  Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

  Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a . (b + c) = ab + ac
 • Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta thực hiện quy đồng mẫu số các phân số đưa chúng về dạng hai phân số cùng mẫu rồi cộng các tử, giữ nguyên mẫu.
 • Muốn trừ hai phân số không cùng mẫu, ta thực hiện quy đồng mẫu số các phân số đưa chúng về dạng hai phân số cùng mẫu rồi trừ hai phân số đó.

Gợi ý đáp án:

a. \frac{-1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{1}{3}=\frac{-3}{6}+\frac{5}{6}+\frac{2}{6}=\frac{2}{3}.

b. \frac{-3}{8}+\frac{7}{4}-\frac{1}{12}=\frac{-9}{24}+\frac{42}{24}-\frac{2}{24}=\frac{31}{24}.

c. \frac{3}{5}:(\frac{1}{4}.\frac{7}{5})=\frac{3}{5}:\frac{7}{20}=\frac{3}{5}.\frac{20}{7}=\frac{12}{7}.

d. \frac{10}{11}+\frac{4}{11}:4-\frac{1}{8}=(\frac{10}{11}+\frac{1}{11})-\frac{1}{8}=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}.

Bài 6.39

Tính một cách hợp lí.

B= \frac{5}{13}.\frac{8}{15}+\frac{5}{13}.\frac{26}{15}-\frac{5}{13}.\frac{8}{15}.

Gợi ý đáp án:

B= \frac{5}{13}.\frac{8}{15}+\frac{5}{13}.\frac{26}{15}-\frac{5}{13}.\frac{8}{15}

B=\frac{5}{13}.(\frac{8}{15}+\frac{26}{15}-\frac{8}{15})

B=\frac{5}{13}.\frac{26}{15}

B=\frac{2}{3}

Bài 6.40

Tính giá trị của biểu thức sau:

B=\frac{1}{3}.b+\frac{2}{9}.b-b:\frac{4}{9} với b=\frac{9}{10}.

Hướng dẫn giải

 • Thứ tự thực hiện phép tính: Nhân chia trước, cộng trừ sau
 • Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.
 • Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

Gợi ý đáp án:

Với b=\frac{9}{10}, ta có:

B=\frac{1}{3}.\frac{9}{10}+\frac{2}{9}.\frac{9}{10}-\frac{9}{10}:\frac{4}{9}

B=\frac{3}{10}+\frac{1}{5}-\frac{2}{5}

B=\frac{3}{10}-\frac{1}{5}=\frac{3}{10}-\frac{2}{10}=\frac{1}{10}.

Bài 6.41

Nam cắt một chiếc bánh nướng hình vuông thành ba phần không bằng nhau (như hình vẽ). Nam đã ăn hai phần bánh, tổng cộng \frac{1}{2} chiếc bánh. Đố em biết Nam đã ăn hai phần bánh nào?

Bài 6.41

Hướng dẫn giải

- Muốn tìm \frac{m}{n} của một số a cho trước ta tính a.\frac{m}{n};\left( {m \in \mathbb{N},n \in {\mathbb{N}^*}} \right)

- Muốn tìm \frac{m}{n} của một số b cho trước ta tính b:\frac{m}{n};\left( {m,n \in {\mathbb{N}^*}} \right)

- Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

- Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

Gợi ý đáp án:

Ta có: \frac{1}{8}+\frac{3}{8}=\frac{1}{2}

Nên Nam đã ăn hai phần bánh là \frac{1}{8}\frac{3}{8}.

Bài 6.42

Để làm một chiếc bánh chưng trong dịp Tết cổ truyền, Vân phải chuẩn bị: Gạo nếp, đậu xanh không vỏ, thịt ba chỉ, lá dong và các gia vị khác. Khối lượng đậu xanh bằng \frac{3}{5} khối lượng gạo nếp và gấp \frac{3}{2} khối lượng thịt ba chỉ. Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần bao nhiêu gam gạo nếp và bao nhiêu gam thịt ba chỉ?

Gợi ý đáp án:

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số gạo nếp là: 150:\frac{3}{5}=250 gam

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số thịt ba chỉ là: 150:\frac{3}{2}=100 gam

Bài 6.43

Hà thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h, hết \frac{1}{5} giờ. Hôm nay xe đạp bị hỏng nên Hà phải đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h. Hỏi hôm nay Hà đi đến trường mất bao lâu?

Hướng dẫn giải

- Quãng đường tính bằng vận tốc nhân với thời gian.

=> Thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc.

- Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

- Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

Gợi ý đáp án:

Quãng đường Hà đi đến trường là:

12.\frac{1}{5}=\frac{12}{5} (km)

Thời gian Hà đi đến trường hôm nay là:

\frac{12}{5}:5=\frac{12}{25} (giờ)

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 29
 • Lượt xem: 5.637
 • Dung lượng: 181,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo