Toán 6 Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm Giải Toán lớp 6 trang 40 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Toán 6 Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, trả lời các câu hỏi Vận dụng, cũng như các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 38, 39, 40 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với toàn bộ lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 31 Chương VII - Số thập phân. Vậy mời các em cùng theo dõi để chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như các bài tập cô giáo giao về nhà nhé:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Vận dụng

Vận dụng 1

Trong đại hội chi đội lớp 6A, bạn Dũng được 36 đội viên (trong tổng số 45 đội viên chi đội) bầu làm Chi đội trưởng. Bạn Dũng đã trúng cử Chi đội trưởng với tỉ số phần trăm phiếu bầu là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Bạn Dũng đã trúng cử Chi đội trưởng với tỉ số phần trăm phiêu biều là:

\frac{36}{45} \cdot 100 \%=80 \%

Vận dụng 2

Không khi xung quanh ta gồm nhiều chất khí khác nhau. Trong điều kiện thông thường, khí oxygen chiểm khoảng 21% thể tích không khí. Hỏi có bao nhiêu mét khối oxygen trong một căn phòng có thể tích 70,2 m3?

Gợi ý đáp án:

Số mét khối oxygen trong một căn phòng có thể tích 70,2 m3 là: 21%.70,2=14,742 (m3).

Vận dụng 3

Trong một cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá của trường. Tân nhận được 120 phiếu bầu, chiếm 60% tổng số phiếu bình chọn. Hỏi có bao nhiêu người đã tham gia bình chọn?

Gợi ý đáp án:

Số người tham gia bình chọn: 120: 60 % =200 (người).

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 40 tập 2

Bài 7.17

Tính:

a) 25% của 8;                     b) 7,5% của 180.

Gợi ý đáp án:

a) 25% của 8 = 25%.8 = 2;

b)7,5% của 180 = 75%.180 = 135.

Bài 7.18

Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4 %. Bác Đức gửi 150 triệu vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được số tiền là:

150 . 7,4% + 150 = 150 . (1 + 7,4%) = 161,1 (triệu đồng).

Bài 7.19

Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625 nghìn đồng.Trong chương trình khuyến mại, mặt hàng này được giảm giá 10%. Như vậy, khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm số tiền là:

625.10% = 62,5 (nghìn đồng).

Bài 7.20

Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989 cả nước có 914 396 người dân tộc Mường. Sau 10 năm số người Mường đã tăng lên thành 1 137 515 người. Em hãy cho biết trong 10 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Gợi ý đáp án:

Trong 10 năm, số người Mường ở Việt Nam tăng số người là:

1 137 515 - 914 396 = 223 119 (người)

Trong 10 năm, số người Mường ở Việt Nam tăng số phần trăm là:

(223 119 : 1 137 515) . 100% = 19,6%

Chia sẻ bởi: 👨 Minh Ánh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 1.377
  • Dung lượng: 85,7 KB