Toán 6 Bài 36: Góc Giải Toán lớp 6 trang 60 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 36: Góc giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi phần Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, cũng như 6 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trang 58, 59, 60.

Toàn bộ lời giải được trình bày khoa học, chi tiết, giúp các em rèn kỹ năng giải Toán, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Nhờ đó, sẽ ôn tập tốt Bài 36 Chương VIII - Những hình hình học cơ bản. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoạt động

Hoạt động 1

Quan sát Hình 8.42 và cho biết cầu thủ nào nằm trong góc sút.

Hình 8.42

Gợi ý đáp án:

Cầu thủ mang áo số 1 nằm trong góc sút.

Hoạt động 2

Trên tờ giấy màu A4, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình bên. Em hãy cho biết trong hai điểm M, N:

a) Điểm nào nằm trong góc vừa cắt rời?

b) Điểm nào không nằm trong góc đó?

Tờ giấy màu A4

Gợi ý đáp án:

Khi cắt rời một góc như tờ giấy ở hình bên ta còn:

Góc

a. Điểm M nằm trong góc vừa cắt rời

b. Điểm N không nằm trong góc vừa cắt rời

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập, Vận dụng

Luyện tập 1

(1) Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ.

(2) Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đường thẳng xy

- Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy.

- Lấy điểm B không thuộc đường thẳng xy.

- Nối A và B.

Hình 8.46

a) Em hãy đọc tên các góc có trong hình vừa vẽ;

b) Trong các góc đó, hãy chỉ ra góc bẹt.

Gợi ý đáp án:

1) Các góc ở đỉnh A là: Góc DAC; góc DAB; góc BAC.

Các góc ở đỉnh B là: Góc ABC; góc ABD; góc DBC.

2) Ta có hình vẽ:

Góc

a) Các góc có trong hình vẽ là: ∠ xAB; ∠ BAy; ∠ xAy

b) Ax và Ay là hai tia đối nhau nên ∠ xAy là góc bẹt.

Vận dụng 1

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa ra ta thấy hình ảnh của một góc, trong đó hai cạnh của compa là hai cạnh của góc, đỉnh của compa là đỉnh của góc (H.8.47).

Em hãy tìm thêm trong thực tiễn các hình ảnh của góc và mô tả đỉnh, cạnh của các góc đó.

H.8.47

Gợi ý đáp án:

Thực tiễn các hình ảnh của góc là:

Góc

+) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là hai đường thẳng viền của mái nhà, đỉnh là giao điểm của hai đường viền của mái nhà.

Góc

+) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là kim dài và kim phút, đỉnh là tâm của đồng hồ.

Góc

+) Hình ảnh trên là Chiếc kéo hai lưỡi kéo là cạnh của góc, trụ của kéo là đỉnh của góc.

Luyện tập 2

Vẽ Hình 8.50 vào vở.

a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy,

b) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB.

Hỏi điểm I có nằm trong góc xOy không? Điểm K có nằm trong góc xOy không?

Hình 8.50

Gợi ý đáp án:

a. Các điểm nằm trong góc xOy là: P; M.

b.

+) Nếu điểm I trùng với điểm A hoặc điểm B thì điểm I không nằm trong góc xOy.

Góc

+) Nếu điểm I nằm trên đoạn thẳng AB nhưng không trùng với A và B thì điểm I nằm trong góc xOy.

Góc

+) Nếu điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB thì điểm K không nằm trong góc xOy.

Góc

Vận dụng 2

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên và cho biết trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi:

a) Kim giờ và kim phút;

b) Kim giây và kim phút.

Đồng hồ

Gợi ý đáp án:

a) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút là các vạch số: 11; 12; 1.

b) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giây và kim phút là các vạch số: 9; 10; 11; 12; 1.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 60 tập 2

Bài 8.25

Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

Bài 8.25

Gợi ý đáp án:

a. ∠ yMx, đỉnh là M, cạnh của góc là My và Mx.

b. ∠ DEF, đỉnh là E, cạnh của góc là DE và EF

∠ EDF, đỉnh là D, cạnh của góc là DE và DF

∠ DFE, đỉnh là F, cạnh của góc là DF và FE

Bài 8.26

Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Gợi ý đáp án:

Bài 8.26

Các góc bẹt tạo thành là: ∠ xAB; ∠ xBy.

Bài 8.27

Quan sát mặt đồng hồ dưới đây.

Bài 8.27

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Gợi ý đáp án:

Vạch số 8 và số 3.

Bài 8.28

Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hia tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

Gợi ý đáp án:

Có 3 góc là ∠ aOb; ∠ cOb; ∠ cOa.

Bài 8.29

Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau.

Bài 8.29

Gợi ý đáp án:

Các góc có đỉnh A: ∠BAH; ∠BAM; ∠BAC; ∠HAM; ∠HAC; ∠MAC

Các góc có đỉnh M: ∠AMC; ∠AMB

Bài 8.30

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA.

Em hãy tô màu phần hình chữ nhật trong của cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Gợi ý đáp án:

Bài 8.30

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 44
  • Lượt xem: 15.107
  • Dung lượng: 260,1 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Sắp xếp theo