Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân Giải Toán lớp 6 trang 34 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi phần Luyện tập, Vận dụng, Thử thách nhỏ cũng như 7 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trang 31, 32, 33, 34.

Toàn bộ lời giải được trình bày khoa học, chi tiết, giúp các em rèn kỹ năng giải Toán, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Nhờ đó, sẽ ôn tập tốt Bài 29 Chương VII - Số thập phân. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình nhé:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập, Vận dụng

Luyện tập 1

Tính

a.(-2,259) + 31,3

b) (-0,325) - 11,5

Đáp án

a.(-2,259) + 31,3 = 29.041

b. (-0,325) - 11,5 = -11.825

Vận dụng 1

1. Giải bài toán mở đầu

2. Nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Cực là -3,4oC, ở Nam Cực là -49,3oC. Hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm ở nơi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu độ C.

Đáp án

1. Độ cao mới của tàu sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km là: -0,32 + 0,11=-0,21 (km)

2. Nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực cao hơn và cao hơn: -3,4-(-49,3) = 45,9 oC

Luyện tập 2

Tính

a. 2,72. (-3,25)

b. (-0,827).(-1,1)

Đáp án

a. 2,72.(-3,25) = -8,84

b. (-0,827).(-1,1) = 0,9097.

Vận dụng 2

Mức tiêu thụ nhiên liệu của một chiếc xe máy là 1,6 lít trên 100km. Giá 1 lít xăng E5 RON 92-II ngày 20-10-2020 là 14 260 đồng (đã bao gồm thuế). Một người đi xe máy đó trên quãng đường 100km thì hết bao nhiêu tiền xăng?

Đáp án

Số tiền xăng là: 14 260 . 1,6=22 816 (đồng)

Luyện tập 3

Tính

a.(-5,24) : 1,31

b.(-4,625) : (-1,25)

Đáp án

a.(-5,24) : 1,31 = -4

b.(-4,625) : (-1,25) = 3,7

Vận dụng 3

Tài khoản vay ngân hàng của một chủ xưởng gỗ có số dư -1,252 tỉ đồng. Sau khi chủ xưởng trả được một nửa khoản vay thì số dư trong tài khoản là bao nhiêu tỉ đồng?

Đáp án

Sau khi chủ xưởng nợ trả được một nửa khoản nợ thì số dư tài khoản là :

-1,25 : 2 = - 0,625 (tỉ đồng)

Luyện tập 4

Tính giá trị biểu thức sau: 21.0,1- [4-(-3,2-4,8)]:0,1

Đáp án

21.0,1- [4-(-3,2-4,8)]:0,1= 2,1-12 : 0,1 = 2,1-120 = -117,9.

Vận dụng 4

Từ độ cao -0,21 km (so với mực nước biển), tàu thăm dò đáy biển bắt đầu lặn xuống. Biết rằng cứ sau mỗi một phút tàu lặn xuống sâu thêm 0,021 km. Tính độ cao xác định vị trí tàu (so với mực nước biển) sau 10 phút kể từ khi bắt đầu lặn

Đáp án

Sau 10 phút tàu lặn sâu được: 10.- 0,021 = -0,21(km)

Biểu thức tính độ cao xác định vị trí tàu sau 10 phút kể từ khi tàu bắt đầu lặn là:

-0,21 + - 0,21=-0,42 km (so với mực nước biển)

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Thử thách nhỏ

Thử thách nhỏ: Thầy giáo viết lên bảng bốn số -3,2; - 0,75, 120; - 0,1 và yêu cầu mỗi học sinh chọn hai số rồi làm một phép tính với hai số đã chọn.

a) Mai làm phép trừ và nhận được kết quả là 120,75. Theo em, Mai đã chọn hai số nào?

b) Hà thực hiện phép chia và nhận được kết quả là 32. Em có biết Hà đã chọn hai số nào không?

Đáp án

a) Hai số mà Maichọn để thực hiện phép trừ là: 120; -0,75

Mai thực hiện phép tính như sau:

120 – (-0,75) = 120 + 0, 75 = 120,75

b) Hai số mà Hà để thực hiện phép tính là: -3,2; -0,1

Hà thực hiện phép tính như sau:

(-3,2): (-0,1) = 3,2: 0,1 = 32: 1 = 32

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 34 tập 2

Bài 7.5

Tính:

a. (-12,245) + (-8,235)

b. (-8,451) + 9,79

c. (-11,254) - (-7,35).

Đáp án

a. (-12,245) + (-8,235) = -20,48.

b. (-8,451) + 9,79 = 1,339

c. (-11,254) - (-7,35) = (-11,254) + 7,35 = -3,904.

Bài 7.6

Tính:

a. 8,625 . (-9);

b. (-0,325) . (-2,35)

c.(-9,5875) : 2,95.

Đáp án

a. 8,625 . (-9) = -77,625;

b. (-0,325) . (-2,35) = 0,76375

c. (-9,5875) : 2,95 = -3,25.

Bài 7.7

Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1; 0,01;0,001;.... ta chỉ cần dịch dấu phẩy số thập phân đó sang trái (phải) 1,2,3,.... hàng, chẳng hạn:

2,057 . 0,1 = 0,2057;

-31,025 : 0,01 = -3 102,5

Tính nhẩm:

a. (-4,125) . 0,01;

b. (-28,45) : (-0,01).

Đáp án

a. (-4,125) . 0.01 = -412,5

b.(-28,45) : (-0,01) = 2845.

Bài 7.8

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a. 2,5.(4,1-3-2,5+2.7,2)+4,2:2

b. 2,86.4+3,14.4-6,01.5+3^{2}

Đáp án

a. 2,5.(4,1-3-2,5+2.7,2)+4,2:2=2,5.(-1,4+14,4)+2,1=13+2.1=15,1

b. 2,86.4+3,14.4-6,01.5+3^{2}=4.(2,86+3,14)-30,05+9=24-30,05+9=2,95

Bài 7.9

Điểm đông đặc và điểm sôi của thủy ngân lần lượt là -38,83 độ C và 356,73 độ C. Một lượng thủy ngân đang để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ -51,2 độ C.

a. Ở nhiệt độ đó, thủy ngân ở thể rắn, thể lỏng hay thể khí?

b. Nhiệt độ của tủ phải tăng thêm bao nhiêu độ để lượng thủy ngân đó bắt đầu bay hơi?

Đáp án

a. Vì -51,2 độ C < -38,83 độ C nên thủy ngân ở thể rắn

b. Nhiệt độ đó phải tăng thêm số độ để lượng thủy ngân đó bắt đầu bay hơi là:

356,73 - (-51,2) = 407,93 (độ C)

Bài 7.10

Một khối nước đá có nhiệt độ -4,5 độ C. Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng? (Biết điểm nóng chảy của nước đá là 0 độ C).

Đáp án

Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm số độ để chuyển thành thể lỏng là:

0 - (-4,5) = 4,5 (độ C).

Bài 7.11

Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy?

Đáp án

Đổi 3,674 triệu tấn = 3 674 000 tấn

Năm 2018 Việt Nam đã phải dùng số tấn gỗ cho sản xuất giấy là:

3 674 000 : 4,4 = 835 000 (tấn giấy)

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
79
  • Lượt tải: 47
  • Lượt xem: 35.325
  • Dung lượng: 147,1 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo