Toán 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên Giải Toán lớp 6 trang 16 - Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi phần Luyện tập, Vận dụng, Hoạt động, cùng 6 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 15, 16.

Qua đó, giúp các em biết cách áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để tính nhẩm, tính hợp lí. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 4 Chương I: Tập hợp các số tự nhiên trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Phép cộng số tự nhiên

Vận dụng 1

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 của Đồng Bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 so với vụ Thu Đông năm 2018 (Theo tổng cục Thống kê năm 2019)

Hãy tính Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long

Gợi ý đáp án:

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Đáp số: 727 700 ha

Hoạt động 1

Cho a = 28; b = 34

a) Tính a + b và b + a

b) So sánh các kết quả nhận được câu a

Gợi ý đáp án:

a) a + b = 28 + 34 = 62

b + a = 34 + 28 = 62

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Hoạt động 2

Cho a = 17; b = 21; c = 35

a) Tính (a + b) + c và a + (b + c)

b) So sánh các kết quả nhận được câu a

Gợi ý đáp án:

a) (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73

a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Luyện tập 1

Tính bằng cách hợp lí 117 + 68 + 23 =

Gợi ý đáp án:

117 + 68 + 23 = (117 + 23) + 68 = 140 + 68 = 208

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Phép trừ số tự nhiên

Luyện tập 2

Tính 865 279 - 45 027

Gợi ý đáp án:

865 279 - 45 027 = 820 252

Vận dụng 2

Giải bài toán mở đầu

Gợi ý đáp án:

Tổng số tiền Mai đã mua là:

18 000 + 21 000 + 30 000 = 69 000 (đồng)

Số tiền Mai được trả lại là:

100 000 - 69 000 = 31 000 (đồng)

Đáp số: 31 000 đồng

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 16 tập 1

Bài 1.17

Tính:

a) 63 548 + 19 256

b) 129 107 + 34 693

Gợi ý đáp án:

a) 63 548 + 19 256 = 82 804

b) 129 107 + 34 693 = 163 800

Bài 1.18

Thay "?" bằng số thích hợp:

? + 2 895 = 2 895 + 6 789

Gợi ý đáp án:

Ta áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng sẽ được:

? + 2 895 = 2 895 + 6 789 ⇒ "?" có giá trị 6 789

Bài 1.19

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362

b) 25 - x = 15

c) x - 56 = 4

Gợi ý đáp án:

a) 7 + x = 362

x = 362 - 7

x = 355

b) 25 - x = 15

x = 25 - 15

x = 10

c) x - 56 = 4

x = 56 + 4

x = 60

Bài 1.20

Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2020.

(Theo danso.org)

Gợi ý đáp án:

Dân số Việt Nam năm 2020 là:

96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 (người)

Đáp số: 97 338 579 người

Bài 1.21

Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3 514 500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt hành khách. Hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Gợi ý đáp án:

Tổng số lượt hành khách mà nhà ga số 1 và số 2 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

6 526 300 + 3 514 500 = 10 040 800 (lượt)

Số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

22 851 200 - 10 040 800 = 12 810 400 (lượt)

Đáp số: 12 810 400 lượt hành khách

Bài 1.22

Tính một cách hợp lí:

a) 285 + 470 + 115 + 230

b) 571 + 216 + 129 + 124

Gợi ý đáp án:

a) 285 + 470 + 115 + 230

= (285 + 115) + (470 + 230)

= 400 + 700

= 1 100

b) 571 + 216 + 129 + 124

= (571 + 129) + (216 + 124)

= 700 + 340

= 1 040

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
71
  • Lượt tải: 91
  • Lượt xem: 34.276
  • Dung lượng: 114,3 KB
Sắp xếp theo