Toán 6 Bài tập cuối chương VIII Giải Toán lớp 6 trang 67 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Toán 6 Bài tập cuối chương VIII giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, biết cách giải toàn bộ các bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 67 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với lời giải chi tiết bài tập Toán 6 này, còn giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập trong Chương 8 - Những hình hình học cơ bản, cũng như rèn luyện kỹ năng giải môn Toán thật tốt. Nhờ đó, sẽ đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Bài tập cuối chương VIII sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 67 tập 2

Bài 8.39

Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Bài 8.39

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d.

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m.

d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng.

Gợi ý đáp án:

a) Vì điểm C nằm trên đường thẳng d, hai điểm A và B không nằm trên đường thẳng d

=> Kết luận đúng

b) Vì ba điểm A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng

=> Kết luận đúng

c) Vì điểm F không nằm trên đường thẳng m.

=> Kết luận đúng.

d) Vì ba điểm D, E, F không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm D, E, F không thẳng hàng

=> Kết luận đúng

Bài 8.40

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về:

Bài 8.40

a. Ba điểm A, B và C?

b. Hai tia BA và BC?

c. Ba đoạn thẳng AB, BC và AC?

Gợi ý đáp án:

a) Ba điểm A, B và C thẳng hàng; điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

b) Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng và

AC = AB + BC.

Bài 8.41

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Gợi ý đáp án:

Bài 8.41

Vì O là trung điểm của MN

=> MO = ON = \frac{MN}{2} = \frac{7}{2} = 3,5cm

Vậy ta xác định được trung điểm O như trên (cách M một đoạn bằng 3,5 cm)

Bài 8.42

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên.

Em hãy:

a. Kể tên các góc có trong hình vẽ.

b. Đo rồi chỉ ra các góc nhọn , góc tù.

Bài 8.42

Gợi ý đáp án:

a) Các góc có trong hình vẽ trên là: \widehat {BAD};\widehat {ADC};\widehat {DCB};\widehat {CBA}

b) Sử dụng thước đo góc ta có kết quả như sau:

\widehat {BAD} = {120^0};\widehat {ADC} = {60^0};\widehat {DCB} = {75^0};\widehat {CBA} = {105^0}

Khi đó ta có:

+ Các góc tù là: \widehat {ABC};\widehat {DAB};\left( {do{\text{ }}\widehat {DAB} = {{120}^0} > {{90}^0},\widehat {ABC} = {{105}^0} > {{90}^0}} \right)

+ Các góc nhọn là: \widehat {ADC},\widehat {DCB};\left( {do{\text{ }}\widehat {ADC} = {{60}^0} < {{90}^0};\widehat {DCB} = {{75}^0} < {{90}^0}} \right)

Bài 8.43

Cho hình 8.57

Bài 8.43

a. Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

b. Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong hình 8. 57.

c. Nếu điểm B nằm trong góc yOx thì góc xOB là góc từ hay góc nhọn?

Gợi ý đáp án:

a) Các tia có trong hình bên là: Ox; Oy; Oz

Hai tia đối nhau là: tia Ox và tia Oy

b) Ta có:

+ Các góc vuông trong hình là: \widehat {xOz},\widehat {zOy}

+ Góc bẹt là: \widehat {xOz},\widehat {zOy}

c) Nếu điểm B nằm trong góc \widehat {zOy} thì ta thấy \widehat {zOy} lớn hơn 900

=> Góc \widehat {zOy} là góc tù

Hình vẽ minh họa:

ình vẽ minh họa

Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 28
  • Lượt xem: 7.057
  • Dung lượng: 138,1 KB
Liên kết tải về
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Công Nguyễn
    Công Nguyễn

    Hay qué

    Thích Phản hồi 07:51 26/02