Toán 6 Bài 41: Biểu đồ cột kép Giải Toán lớp 6 trang 86 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 41: Biểu đồ cột kép giúp các em học sinh lớp 6 tổng hợp lý thuyết quan trọng, cùng hướng dẫn giải các bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 83, 84, 85, 86.

Nhờ đó, các em sẽ biết cách vẽ biểu đồ cột kép, đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ cột kép, nhận ra quy luật đơn giản từ biểu đồ cột kép. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án bài 41 Chương IX: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm - Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời thầy cô tải miễn phí bài viết:

Giải Toán 6 bài 41: Biểu đồ cột kép

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập

Luyện tập 1

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020 tại một bệnh viện địa phương.

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Bé trai

9

6

7

Bé gái

5

6

4

Từ Bảng 9.7, em hãy thay các dấu "?" trong Hình 9.18 bằng số liệu phù hợp.

Hình 9.18

Gợi ý đáp án:

Quan sát bảng thống kê trên ta thấy:

Hình 9.18

- Số bé trai được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 9, 6, 7 bé (được thể hiện ở cột màu xanh)

- Số bé gái được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 5, 6, 4 bé (được thể hiện ở cột màu hồng)

Luyện tập 2

(1) Biểu đồ Hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang.

 Hình 9.20

a) Quan sát biểu đồ và cho biết cột màu nào biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang;

b) Kể tên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở mỗi trạm. Từ đó dự đoán thời gian mùa mưa ở các địa phương này.

(2) Quan sát biểu đồ Hình 9.21 và trả lời câu hỏi:

a) Nước nào có chiều cao trung bình của nam cao nhất, thấp nhất?

b) Nước nào có chiều cao trung bình của nữ cao nhất, thấp nhất?

c) Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào lớn nhất?

 Hình 9.21

Lời giải chi tiết

1. a) Cột màu xanh và màu cam lần lượt biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang.

b) + 3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Tuyên Quang là: tháng 5, tháng 7, tháng 8 nên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Tuyên Quang là: tháng 5, tháng 7, tháng 8.

Thời gian mùa mưa ở Tuyên quang vào mùa các tháng 5, 7, 8.

+) 3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Nha Trang là: tháng 10, tháng 11, tháng 12 nên ba ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Nha Trang là: tháng 10 , tháng 11 , tháng 12.

Thời gian mùa mưa của Nha Trang là 10, 11, 12.

2. a) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nam ở một số quốc gia châu Á

Do 162, 5 < 170, 7 < 171 < 172

=> Nước có chiều cao trung bình của nam cao nhất là: Nhật Bản

Nước có chiều cao trung bình của nam thấp nhất là: Việt Nam

b) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nữ ở một số quốc gia châu Á

Do 152,2 < 157,4 < 158 < 160

=> Nước có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là: Singapore

Nước có chiều cao trung bình của nữ thấp nhất là : Việt Nam

c) Việt Nam có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

162,1 – 152,2 = 9,9 (cm)

Singapore có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

171 – 160 = 11 (cm)

Nhật Bản có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

172 – 158 = 14 (cm)

Hàn Quốc có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

170,7 – 157, 4 = 13, 3 (cm)

Do 9,9 < 11 < 13,3 < 14

=> Nước có sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ lớn nhất là Nhật Bản.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tranh luận

Bảng 9.8 cho biết độ mặn lớn nhất (đơn vị gamít) tại một số trạm quan trắc trên sông Vàm Cỏ vào tháng 3 trong hai năm 2015 và 2016.

Để việc so sánh số liệu trong hai năm 2015 và 2016 trực quan hơn, Vuông đã vẽ biểu đồ cột kép như Hình 9.22a, Tròn lại vẽ biểu đồ như Hình 9.22b.

Trạm Cầu Nối

Trạm Bến Lức

Năm 2015

15,6

3,1

Năm 2016

20,3

9,7

Bảng 9.8

(Theo Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia)

Hình 9.22

Theo em, cách vẽ nào giúp việc so sánh số liệu trong hai năm tại mỗi trạm thuận lợi, dễ dàng hơn?

Gợi ý đáp án:

Để quyết định vẽ biểu đồ loại nào ta cần biết mục tiêu là muốn nhấn mạnh vào so sánh cái gì. Người ta thường dễ so sánh các cột trong cùng một nhóm. Do đó, để so sánh số liệu trong hai năm tại mỗi trạm thì ta nên dùng biểu đồ Hình 9.22a.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 86 tập 2

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018.

Hình 9.23

Quan sát biểu đồ Hình 9.23 để trả lời các bài từ 9.18 đến 9.22.

Bài 9.18

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất?

Gợi ý đáp án:

Ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là: 5, 6, 7.

Bài 9.19

Liệt kê ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất?

Gợi ý đáp án:

Ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất là: 4, 5, 6.

Bài 9.20

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5, 6, 7 và ba tháng 10 ,11, 12 rồi so sánh.

Gợi ý đáp án:

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7 là: 245 (chiếc)

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 là: 105 (chiếc)

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 ít hơn tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7.

Bài 9.21

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm?

Bài làm:

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa hè (tháng 4, 5,6) trong năm.

Bài 9.22

Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán, hãy cho biết loại quạt náo bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy.

Gợi ý đáp án:

Loại quạt bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy là: quạt cây.

Bài 9.23

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và Toán của các lớp khối 6.

Bài 9.23

Gợi ý đáp án:

Bài 9.23

Bài 9.24

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao.

Bài 9.24

Từ bảng trên, em hãy thay dấu "?" bằng dữ liệu thích hợp để hoàn thiện biểu đồ ở hình 9.24.

Bài 9.24

Gợi ý đáp án:

Bài 9.24

Lý thuyết Biểu đồ cột kép

1. Biểu đồ cột kép

Biểu đồ cột kép được tạo thành khi ghép hai biểu đồ cột lại với nhau.

2. Vẽ biểu đồ cột kép

• Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau:

 • Trục ngang: Ghi danh sách đối tượng thống kê.
 • Trục dọc: Chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi số ở các vạch chia.

• Bước 2: Vẽ các cột hình chữ nhật:

- Tại vị trí ghi mỗi đối tượng trên trục ngang, vẽ hai cột hình chữ nhật:

 • Sát cạnh nhau.
 • Có cùng chiều rộng.
 • Có chiều cao thể hiện hai loại số liệu của đối tượng đó, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc.

- Các cột thể hiện cùng một bộ dữ liệu của các đối tượng thường được tô chung một màu.

• Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ:

 • Ghi tên biểu đồ
 • Ghi tên các trục và ghi số liệu tương ứng trên mỗi cột (nếu có).
 • Ghi chú thích cho 2 màu.

3. Phân tích số liệu với biểu đồ cột kép

• Biểu đồ cột kép được tạo thành khi ghép hai biểu đồ cột với nhau.

• Cách đọc biểu đồ cột kép:

 • Nhìn theo một trục (ngang hoặc đứng) để đọc danh sách các đối tượng thống kê.
 • Nhìn theo trục còn lại để đọc cặp số liệu thống kê tương ứng với các đối tượng đó.
 • Lưu ý thang đo của trục số liệu khi đọc các số liệu.
 • Biểu đồ cột kép dùng để so sánh từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại.
 • So sánh hai cột khác màu trong cùng một nhóm.
 • So sánh các cột cùng màu với nhau.
Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
90
 • Lượt tải: 73
 • Lượt xem: 30.044
 • Dung lượng: 340,8 KB
Liên kết tải về
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Meo Cute
  Meo Cute

  Nhớ cậu

  Thích Phản hồi 18:59 10/04
  • Nguyễn Hà Thảo
   Nguyễn Hà Thảo

   🥰 đúng nha 

   Thích Phản hồi 21:01 10/04