Toán 6 Bài 41: Biểu đồ cột kép Giải Toán lớp 6 trang 86 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2

Toán 6 Bài 41: Biểu đồ cột kép giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, trả lời các câu hỏi Luyện tập, cũng như các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 83, 84, 85, 86.

Với toàn bộ lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 41 Chương IX: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm. Vậy mời các em cùng theo dõi để chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như các bài tập cô giáo giao về nhà nhé:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập

Luyện tập 1

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020 tại một bệnh viện địa phương.

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Bé trai

9

6

7

Bé gái

5

6

4

Từ Bảng 9.7, em hãy thay các dấu "?" trong Hình 9.18 bằng số liệu phù hợp.

Hình 9.18

Gợi ý đáp án:

Quan sát bảng thống kê trên ta thấy:

Hình 9.18

- Số bé trai được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 9, 6, 7 bé (được thể hiện ở cột màu xanh)

- Số bé gái được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 5, 6, 4 bé (được thể hiện ở cột màu hồng)

Luyện tập 2

(1) Biểu đồ Hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang.

 Hình 9.20

a) Quan sát biểu đồ và cho biết cột màu nào biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang;

b) Kể tên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở mỗi trạm. Từ đó dự đoán thời gian mùa mưa ở các địa phương này.

(2) Quan sát biểu đồ Hình 9.21 và trả lời câu hỏi:

a) Nước nào có chiều cao trung bình của nam cao nhất, thấp nhất?

b) Nước nào có chiều cao trung bình của nữ cao nhất, thấp nhất?

c) Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào lớn nhất?

 Hình 9.21

Lời giải chi tiết

1. a) Cột màu xanh và màu cam lần lượt biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang.

b) + 3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Tuyên Quang là: tháng 5, tháng 7, tháng 8 nên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Tuyên Quang là: tháng 5, tháng 7, tháng 8.

Thời gian mùa mưa ở Tuyên quang vào mùa các tháng 5, 7, 8.

+) 3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Nha Trang là: tháng 10, tháng 11, tháng 12 nên ba ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Nha Trang là: tháng 10 , tháng 11 , tháng 12.

Thời gian mùa mưa của Nha Trang là 10, 11, 12.

2. a) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nam ở một số quốc gia châu Á

Do 162, 5 < 170, 7 < 171 < 172

=> Nước có chiều cao trung bình của nam cao nhất là: Nhật Bản

Nước có chiều cao trung bình của nam thấp nhất là: Việt Nam

b) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nữ ở một số quốc gia châu Á

Do 152,2 < 157,4 < 158 < 160

=> Nước có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là: Singapore

Nước có chiều cao trung bình của nữ thấp nhất là : Việt Nam

c) Việt Nam có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

162,1 – 152,2 = 9,9 (cm)

Singapore có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

171 – 160 = 11 (cm)

Nhật Bản có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

172 – 158 = 14 (cm)

Hàn Quốc có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

170,7 – 157, 4 = 13, 3 (cm)

Do 9,9 < 11 < 13,3 < 14

=> Nước có sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ lớn nhất là Nhật Bản.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 86 tập 2

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018.

Hình 9.23

Quan sát biểu đồ Hình 9.23 để trả lời các bài từ 9.18 đến 9.22.

Bài 9.18

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất?

Gợi ý đáp án:

Ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là: 5, 6, 7.

Bài 9.19

Liệt kê ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất?

Gợi ý đáp án:

Ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất là: 4, 5, 6.

Bài 9.20

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5, 6, 7 và ba tháng 10 ,11, 12 rồi so sánh.

Gợi ý đáp án:

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7 là: 245 (chiếc)

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 là: 105 (chiếc)

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 ít hơn tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7.

Bài 9.21

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm?

Bài làm:

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa hè (tháng 4, 5,6) trong năm.

Bài 9.22

Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán, hãy cho biết loại quạt náo bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy.

Gợi ý đáp án:

Loại quạt bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy là: quạt cây.

Bài 9.23

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và Toán của các lớp khối 6.

Bài 9.23

Gợi ý đáp án:

Bài 9.23

Bài 9.24

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao.

Bài 9.24

Từ bảng trên, em hãy thay dấu "?" bằng dữ liệu thích hợp để hoàn thiện biểu đồ ở hình 9.24.

Bài 9.24

Gợi ý đáp án:

Bài 9.24

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 39
  • Lượt xem: 11.554
  • Dung lượng: 228,2 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo