Toán 6 Luyện tập chung trang 27 Giải Toán lớp 6 trang 27 - Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 bài Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, xem đáp án, hướng dẫn giải chi tiết của 4 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 27.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án bài Luyện tập chung Chương I: Tập hợp các số tự nhiên trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án Toán 6 trang 27 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1.50: a) 33; b) 26; c) 20

Bài 1.51: a) 3; b) 5 2 ; c) 8 5; d) 5 5

Bài 1.52: 2.(5.4 + 4.3 + 5.3) = 94 (cm 2)

Bài 1.53: a) 72; b) 441; c) 35; d) 511

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 27 tập 1

Bài 1.50

Tính giá trị của biểu thức:

a) 36 - 18 : 6

b) 2.32 + 24 : 6.2

c) 2.32 + 24 : (6.2)

Hướng dẫn giải:

- Với các biểu thức không có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

Lũy thừa ➙ nhân và chia ➙ cộng và trừ

- Với các biểu thức có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

( ) ➙ [ ] ➙ { }

Gợi ý đáp án:

a) 36 - 18 : 6 = 36 - 3 = 33

b) 2.32 + 24 : 6.2 = 2.9 + 4.2 = 18 + 8 = 26

c) 2.32 + 24 : (6.2) = 2 . 9 + 24 : 12 = 18 + 2 = 20

Bài 1.51

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 33 : 32

b) 54 : 52

c) 83.82

d) 54 . 53 : 52

Hướng dẫn giải

\begin{matrix}
  {a^m}.{a^n} = {a^{m + n}} \hfill \\
  {a^m}:{a^n} = {a^{m - n}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Gợi ý đáp án:

a) 33 : 32 = 332 = 3

b) 54 : 52 = 542 = 52

c) 83.82 = 83+2 = 85

d) 54 . 53 : 52 =54+32 = 55

Bài 1.52

Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a, b, c. Tính giá trị của biểu thức đó khi a = 5cm; b = 4cm; c = 3cm.

Bài 1.52

Gợi ý đáp án:

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 2.(a.b + b.c + a.c)

Khi a = 5cm, b = 4cm, c = 3cm thì diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

2.(5.4 + 4.3 + 5.3) = 94 (cm2)

Bài 1.53

Tính:

a) 110 - 72 + 22 : 2

b) 9.(82 - 15)

c) 5.8 - (17 + 8) : 5

d) 75 : 3 + 6.92

Gợi ý đáp án:

a) 110 - 72 + 22 : 2 = 110 - 49 + 11 = 72

b) 9.(82 - 15) = 9.(64 - 15) = 9.49 = 441

c) 5.8 - (17 + 8) : 5 = 40 - 25 : 5 = 40 - 5 = 35

d) 75 : 3 + 6.92 = 25 + 6.81 = 25 + 486 = 511

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
109
  • Lượt tải: 100
  • Lượt xem: 49.167
  • Dung lượng: 153,9 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo