Toán 6 Luyện tập chung trang 27 Giải Toán lớp 6 trang 27 - Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 27 bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, được biên soạn dễ hiểu, giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán 6, từ đó học tốt môn Toán lớp 6 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Luyện tập chung trang 27 Chương I: Tập hợp các số tự nhiên. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án Toán 6 trang 27 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1.50: a) 33; b) 26; c) 20

Bài 1.51: a) 3; b) 5 2 ; c) 8 5; d) 5 5

Bài 1.52: 2.(5.4 + 4.3 + 5.3) = 94 (cm 2)

Bài 1.53: a) 72; b) 441; c) 35; d) 511

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 27 tập 1

Bài 1.50

Tính giá trị của biểu thức:

a) 36 - 18 : 6

b) 2.32 + 24 : 6.2

c) 2.32 + 24 : (6.2)

Hướng dẫn giải:

- Với các biểu thức không có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

Lũy thừa ➙ nhân và chia ➙ cộng và trừ

- Với các biểu thức có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

( ) ➙ [ ] ➙ { }

Gợi ý đáp án:

a) 36 - 18 : 6 = 36 - 3 = 33

b) 2.32 + 24 : 6.2 = 2.9 + 4.2 = 18 + 8 = 26

c) 2.32 + 24 : (6.2) = 2 . 9 + 24 : 12 = 18 + 2 = 20

Bài 1.51

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 33 : 32

b) 54 : 52

c) 83.82

d) 54 . 53 : 52

Hướng dẫn giải

\begin{matrix}
  {a^m}.{a^n} = {a^{m + n}} \hfill \\
  {a^m}:{a^n} = {a^{m - n}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Gợi ý đáp án:

a) 33 : 32 = 332 = 3

b) 54 : 52 = 542 = 52

c) 83.82 = 83+2 = 85

d) 54 . 53 : 52 =54+32 = 55

Bài 1.52

Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a, b, c. Tính giá trị của biểu thức đó khi a = 5cm; b = 4cm; c = 3cm.

Bài 1.52

Hướng dẫn giải:

- Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

- Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng diện tích hai đáy.

- Với các biểu thức không có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

Lũy thừa ➙ nhân và chia ➙ cộng và trừ

- Với các biểu thức có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

( ) ➙ [ ] ➙ { }

Gợi ý đáp án:

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 2.(a.b + b.c + a.c)

Khi a = 5cm, b = 4cm, c = 3cm thì diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

2.(5.4 + 4.3 + 5.3) = 94 (cm2)

Bài 1.53

Tính:

a) 110 - 72 + 22 : 2

b) 9.(82 - 15)

c) 5.8 - (17 + 8) : 5

d) 75 : 3 + 6.92

Hướng dẫn giải:

- Với các biểu thức không có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

Lũy thừa ➙ nhân và chia ➙ cộng và trừ

- Với các biểu thức có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

( ) ➙ [ ] ➙ { }

Gợi ý đáp án:

a) 110 - 72 + 22 : 2 = 110 - 49 + 11 = 72

b) 9.(82 - 15) = 9.(64 - 15) = 9.49 = 441

c) 5.8 - (17 + 8) : 5 = 40 - 25 : 5 = 40 - 5 = 35

d) 75 : 3 + 6.92 = 25 + 6.81 = 25 + 486 = 511

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
267
  • Lượt tải: 118
  • Lượt xem: 80.326
  • Dung lượng: 188,6 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo