Tiếng Anh 8 Unit 4: Writing Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 45

Giải Tiếng Anh 8 Unit 4: Writing giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Material world trang 45 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 4 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 4 Writing trang 45 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 4 Lớp 8: Writing trang 45 - Friends Plus

Bài 1

 Read the product reviews. What things are good about each product? What things are bad about each product?

Gợi ý đáp án

Good things

(Những điều tốt)

Bad things

(Những điều xấu)

Bến Tre Coconut Sweets

(Kẹo dừa Bến Tre)

- They add some extra flavours to the sweets in order to produce different tastes.

(Họ thêm một số hương vị bổ sung vào đồ ngọt để tạo ra các hương vị khác nhau.)

- Taste one and you can feel it melt in your mouth with all the flavours.

(Nếm một miếng và bạn có thể cảm thấy nó tan chảy trong miệng với tất cả các hương vị.)

- It easily causes tooth decay

(Nó dễ gây sâu răng.)

Coconut Oil For Hair

(Dầu dừa cho tóc)

- 100% natural ingredients so that it's safe and healthy for our hair and skin.

(100% nguyên liệu tự nhiên nên nó an toàn và lành mạnh cho tóc và da của chúng ta.)

- Prevent dandruff and make your hair much smoother.

(Ngăn ngừa gàu và giúp tóc bóng mượt hơn rất nhiều.)

- This product can be rather sticky.

(Sản phẩm này có thể khá dính.)

Bài 2

 Work in pairs. Think of something you have bought recently and use the key phrases to talk about its advantages and disadvantages.

(Làm việc theo cặp. Nghĩ về thứ bạn đã mua gần đây và sử dụng các cụm từ khóa để nói về ưu điểm và nhược điểm của nó.

Gợi ý đáp án

1. I’ve bought bluetooth headphones recently. It’s very convenient to listen anytime, anywhere. The biggest disadvantage is that the ear buds can get lost way more easily than wired models.

2. I’ve bought white shoes recently. I found it really comfortable to move. My only problem was that it gets dirty easily.

Bài 3

Find the words in blue in the two reviews. What form of the verb follows to and in order to? When do we use clauses of purpose?

(Tìm những từ tô màu xanh trong hai bài đánh giá. Hình thức nào của động từ theo sau to và in order to? Khi nào chúng ta sử dụng mệnh đề mục đích?)

Gợi ý đáp án

- The words in blue in the two reviews: to, in order to, so that.

- The infinitive form of verbs follows to and in order to.

- We use clauses of purpose to indicate the purpose of something or express the reason why something exists, is done or used.

Bài 4

Complete the sentences with clauses of purpose and your own ideas.

(Hoàn thành các câu với mệnh đề mục đích và ý tưởng của riêng bạn.)

Gợi ý đáp án

1. I went to town to buy a birthday present for my friend.

2. She studied hard in order to pass the exam / get a scholarship.

Bài 5

USE IT! Follow the steps in the writing guide.

(Làm theo các bước trong hướng dẫn viết.)

Gợi ý đáp án

1. Lifebuoy Matcha shower gel

(Sữa tắm Lifebuoy Matcha)

160,000 VND

I bought Lifebuoy Matcha shower gel last month, and I would say it's a good product for the body. This product is extracted from two natural ingredients, matcha and bitter melon, to help kill bacteria and purify the skin from dirt. In particular, those who are experiencing difficult-to-solve back acne, regular use of this product will help remove dirt in the pores, reduce inflammation, and limit acne scars so that you can confidently show off smooth, blemish-free skin. The downside is that the product can cause irritation to sensitive skin because of its bactericidal effect, you should research and test it before long-term use. It's really a must-have item, so I will give it 5 stars.

2. Bluetooth headphone HOCO

(Tai nghe bluetooth HOCO)

300,000 – 500,000 VND

This is a product with an affordable price, suitable for many people. It’s very convenient to listen anytime, anywhere. In addition to advantages such as sound quality and great design, it also has ear pads that help the wearer feel no pain when using. The biggest disadvantage is genuine accessories are not available, so that it will be difficult to replace when damaged.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 148
  • Dung lượng: 122,7 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo