Tiếng Anh 8 Unit 1: Writing Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 17

Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: Writing giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Fads and fashions trang 17 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 1 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book 8. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 1 Writing trang 17 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: Writing

Bài 1

Read the fact file. What things were popular in the eighties? Work in pairs. Tell your partner what was popular in the eighties using the phrases.

(Đọc tài liệu thực tế. Những điều gì đã phổ biến trong thập niên tám mươi? Làm việc theo cặp. Nói với bạn của bạn những gì phổ biến trong thập niên tám mươi cách sử dụng các cụm từ.)

Fads and fashions of the eighties in Việt Nam

FASHION

During this decade, the most common outfit for Vietnamese people was a loose shirt and flared trousers. Especially, rich girls used to wear shirts with lotus collars or vintage dresses.

MUSIC

The eighties was the decade when Vietnamese pop music developed. The songs of musicians like Nguyễn Ngọc Thiện and Nguyễn Văn Tỷ praised a new life. For example, Ơi Cuộc Sống Mến Thương and Bài Ca Năm Tấn were about the nation building.

TECHNOLOGY

At that time technology was more basic. Television started to become popular in the 1980s, but people only had black-and-white TVs, for instance.

CRAZES

There were crazes for fun things, such as tug of war, bamboo jacks and blind man's buff. In those days, they were a massive trend for teenagers.

KEY PHRASES (Cụm từ khóa)

Describing a specific time period in the past

(Diễn tả một khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ)

In the (eighties), ...

(Trong (thập niên tám mươi), …)

It was the decade when ...

(Đó là thập kỷ khi mà….)

In those days, ...

(Trong những ngày ấy, …)

At that time, ...

(Vào thời đó, …..)

During this decade / era, ...

(Trong suốt thập kỷ / thời đại này, ….)

Gợi ý đáp án

Fashion, music, technology and crazes were popular in the eighties.

In those days, Vietnamese people used to wear loose shirts and flared trousers.

It was the decade when Vietnamese pop music that praised a new life developed.

At that time, black-and-white television started to become popular.

During this decade, the crazes for fun things like tug of war or bamboo jacks were big trends for teenagers.

Bài 2

Language point: Giving examples (Đưa ra ví dụ)

Read the fact file again and find the words for giving examples in the box.

(Đọc lại tài liệu thực tế và tìm các từ để đưa ra ví dụ trong hộp.)

for example                     for instance                    like                        such as

Gợi ý đáp án

[…] For example, Ơi Cuộc Sống Mến Thương and Bài Ca Năm Tấn were about [...]

[…] people only had black-and-white TVs, for instance.

The songs of musicians like Nguyễn Ngọc Thiện and […]

There were crazes for fun things, such as tug of war […]

Bài 3

3. Complete 1- 4 with the words from the box in exercise 2 and your own ideas.

(Hoàn thành câu từ 1- 4 với các từ trong hộp ở bài tập 2 và ý tưởng của riêng bạn.)

1. You can do a lot with mobile phones: …….., you can......

2. You can buy a lot of gadgets now, …………..

3. My parents like bands ……………..

4. When my grandad/grandma was young, he/she did other things  ……………

Gợi ý đáp án

1. You can do a lot with mobile phones: for instance / for example, you can call and text.

2. You can buy a lot of gadgets now, such as laptops or earphones.

3. My parents likebands like The Beatles, Năm Dòng Kẻ and Tam ca Áo trắng.

4. When my grandad/grandma was young, he/she did other things, for example, he/she farmed.

When my grandad/grandma was young, he/she did other things like / such as farming.

Bài 4

USE IT! Follow the steps in the writing guide.

(Thực hiện theo các bước trong hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE

A. TASK (Nhiệm vụ)

Write a fact file about fads and fashions from a decade in the past century.

(Viết một tài liệu thực tế về mốt và thời trang từ một thập kỷ trong thế kỷ trước.)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

1. What period are you writing about?

2. What was fashionable then? How do those fashions compare to fashions for young people today?

3. What were the most popular crazes of the time?

4. What music was popular? Where did people listen to it and how did they buy it?

5. What technology was new and important? What gadgets were popular?

Gợi ý đáp án

Fads and fashions of the nineties in Việt Nam

During this decade, the most common outfit for people was patterned shirts and high-waisted jeans. Especially, teenagers used to wear slip dresses or crop tops. Some fashion fads are popular again with young people today.

In those days, Vietnamese pop and ballad music developed. People used to listen to music on the radio or go to concerts. Music groups started to become popular, for instance Tam ca Áo trắng and Ba Con Mèo.

It was the decade when technology was more developed. Mobile phone started to be used in the 1990s, Mobile-phone was the first mobile network in Vietnam.

There were crazes for fun things, for example cartoons or comics that attracted teenagers.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 05
  • Lượt xem: 360
  • Dung lượng: 152,2 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo