Tiếng Anh 8 Unit 3: Vocabulary Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 30, 31

Giải Tiếng Anh 8 Unit 3: Vocabulary giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Adventure trang 30, 31 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Vocabulary Unit 3 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 3 Vocabulary trang 30, 31 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 8 Unit 3: Vocabulary

Bài 1

Complete the table with the words in blue in the quiz. Then compare your answers with a partner's.

(Hoàn thành bảng với các từ màu xanh lam trong bài đố. Sau đó so sánh câu trả lời của bạn với bạn của bạn.)

WORLD of ADVENTURE

WE'VE FOUND SOME OF THE BEST PLACES IN THE WORLD FOR ADVENTURES. DO OUR COMPETITION QUIZ FOR A CHANCE TO WIN THE ADVENTURE OF A LIFETIME!

Gợi ý đáp án

Land (Đất)

Water (Nước)

valley, cave, rainforest, dunes, desert

(thung lũng, hang động, rừng nhiệt đới, cồn cát, sa mạc)

sea, river, falls, waves, ocean, beaches

(biển, sông, thác nước, sóng, đại dương, bãi biển)

Bài 2

Do the quiz with a partner. Then listen and check your answers.

(Làm bài kiểm tra với bạn của bạn. Sau đó lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

WORLD of ADVENTURE

Gợi ý đáp án

1. c

2. b

3. b

4. c

5. b

6. a

Bài 3

Watch or listen to Max, Alicia and Elizabeth talking about places and activities. What place would each person like to visit?

(Xem hoặc nghe Max, Alicia và Elizabeth nói về các địa điểm và hoạt động. Mỗi người muốn đến thăm nơi nào?)

Gợi ý đáp án

Speaker 1 (Max): The sea/ beach (biển/ bãi biển)

Speaker 2 (Alicia): The Sahara Desert (sa mạc Sahara)

Speaker 3 (Elizabeth): A forest (rừng)

Bài 4

USE IT! Work in pairs. Ask and answer questions 1-4 using the key phrases.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi 1-4 bằng cách sử dụng các cụm từ chính.)

Gợi ý đáp án

A: Would you prefer to explore Cát Tiên National Park or a rainforest?

B: I'd much prefer to explore Cat Tien National Park.

A: Would you prefer to go scuba-diving or surfing?

B: I'd love to go scuba-diving.

A: Would you prefer to visit a volcano or a cave?

B: I'd much prefer to visit a cave.

A: Would you prefer to travel to America or Australia?

B: I'd love to travel to America.

Finished?

Finished? Think about two places of interest in Việt Nam. Use the key phrases to talk about which one you'd prefer to see and why.

(Hãy nghĩ về hai địa điểm yêu thích ở Việt Nam. Sử dụng các cụm từ chính để nói về cái bạn muốn xem hơn và tại sao.)

Gợi ý đáp án

Cuc Phuong National Park and Nha Trang Beach are two places of interest in Viet Nam. I’d much prefer to visit Nha Trang Beach than Cuc Phuong National Park. Because I’d love to enjoy the sunshine on the sea and bathe in the sea. It’s my dream to surf or scuba dive.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 282
  • Dung lượng: 122,4 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo