Tiếng Anh 8 Unit 5: Speaking Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 56

Giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Speaking giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Years ahead trang 56 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Speaking Unit 5 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 5 Speaking trang 56 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 5 Lớp 8: Speaking (trang 56) - Friends Plus

Bài 1

Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What three things is Pamela doing today?

(Chọn từ đúng trong đoạn hội thoại. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Ba điều mà Pamela đang làm hôm nay là gì?)

Gợi ý đáp án

1. crazy

2. important

3. earlier

4. on time

5. new

Bài 2

Cover the dialogue and complete the Key Phrases. Watch or listen again and check.

(Che đoạn hội thoại và hoàn thành các Cụm từ Khóa. Xem hoặc nghe lại và kiểm tra.)

Gợi ý đáp án

1. busy day

2. meeting

3. auditions for the new show

4. about the new plans

Bài 3

Work in pairs. Practice the dialogue.

(Làm việc theo cặp. Thực hành cuộc đối thoại.)

Bài 4

Work in pairs. Take tums to remind each other to do these things this evening. Use the key phrases.

(Làm việc theo cặp. Thay phiên nhắc nhở nhau làm những việc này trong buổi tối hôm nay. Sử dụng các cụm từ khóa.)

Gợi ý đáp án

1. history homework

You have history homework today, remember?

2. guitar lesson

You've got your guitar lesson this afternoon.

3. help with dinner

Don’t forget you’ve helped with dinner.

4. go to bed on time

Can you remind me to go to bed on time?

Bài 5

USE IT! Work in pairs. Read the situation, prepare and practise a new dialogue. Use the key phrases and the dialogue in exercise 1 to help you.

Gợi ý đáp án

A: I've got a busy day ahead.

B: Oh, it can be crazy.

A: I have final exams this morning. And in the afternoon, I have a football match. It starts at 15.30, so I have to be there a little earlier to prepare.

B: But don’t forget we’ve got an end – of – term party after the exams this evening.

A: Oh, I know. What time does that start?

B: The party starts at 19.00. We’re going to have dinner and outdoor activities.

A: So we are going to make sure to be on time. Can you come to pick me at 18.30?

B: OK, see you again.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 99
  • Dung lượng: 110,1 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo