Tiếng Anh 8 Unit 6: Reading Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 60

Giải Tiếng Anh 8 Unit 6: Reading giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Learn trang 60 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 6 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 6 Reading trang 60 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 6 Lớp 8: Reading (trang 60) - Friends Plus

Bài 1

Read the reviews about two unusual schools. Which school used to be single-sex? At what age can you attend these schools?

(Đọc các nhận xét về hai ngôi trường khác thường. Trường nào từng là trường đơn giới tính? Ở tuổi nào bạn có thể nhập học các trường này?)

Gợi ý đáp án

River Plate school used to be single-sex.

We can join BRIT school from the age of fourteen.

We can attend River Plate school as young as five years old.

Bài 2

Read and listen to the reviews again. Complete the sentences using Information from the reviews in your own words.

Gợi ý đáp án

1. BRIT School students go to lessons in technology; performing arts like dance, singing, music and drama and ordinary subjects, such as English, maths, science and foreign languages.

2. As well as doing exams, BRIT School students also take part in performances and exhibitions.

3. River Plate School is unusual because it's the only sports institution in the world that's got its own kindergarten- with students as young as five years old - school, college and university.

4. Girls couldn't attend River Plate School because people believed that girls couldn't play football as well as boys.

Bài 3

VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the texts.

(Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.)

Gợi ý đáp án

- ordinary (adj): thông thường, bình thường

- unusual (adj): không thông thường, không bình thường

- challenging (adj): thách thức

- historic (adj): có ý nghĩa lịch sử

Bài 4

USE IT! Work in pairs. Make a list of the advantages and disadvantages of each school. Which school would you prefer to go to?

(Làm việc theo cặp. Lập danh sách những ưu điểm và nhược điểm của từng trường. Bạn muốn học trường nào hơn?)

Gợi ý đáp án

BRIT School

River Plate School

Advantages

- Take special classes in technology and performing arts like dance, singing, music and drama as well as ordinary subjects, such as English, maths, science and foreign languages.

- After they graduate, many students will be able to have very successful careers as singers or actors.

- It’s the only sports instituation in the world that’s got its own kindergarten – with students as young as five years old – school, college and university.

- Students can watch football matches and see famous players practise.

Disadvantages

The timetable is challenging: students have to practise at break time and after school, but they can’t forget to do their homework on time!

Girls couldn’t attend the classes in 1928s.

I would prefer to go to BRIT School because this school has special classes in technology and performing, which help students enhance creativity, improve soft skills as well as increase technological proficiency.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 231
  • Dung lượng: 116,8 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo