Tiếng Anh 8 Unit 1: Từ vựng Từ vựng bài Fads and fashions - Chân trời sáng tạo

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 1 tổng hợp toàn bộ từ mới quan trọng xuất hiện trong bài Fads and fashions SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp các em học sinh lớp 8 chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng Unit 1 lớp 8 Fads and fashions Friends Plus được biên soạn bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết từ vựng Unit 1 lớp 8 - Friends Plus, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Từ vựng Unit 1 lớp 8: Fads and fashions

Thuật ngữPhiên âmNghĩa
AccentˈæksəntĐiểm nhấn
AccessoriesəkˈsɛsərizPhụ kiện
Acid washˈæsɪd wɒʃRửa axit
Achromatic coloursˌækrəʊˈmætɪk ˈkʌləzMàu đơn thuần (bao gồm đen xám và trắng)
Art decoɑːt decoTrang trí nghệ thuật
Art Nouveauɑːt ˈnuːvəʊArt Nouveau
Academic costumeˌækəˈdɛmɪk ˈkɒstjuːmTrang phục học đường
Accent shadesˈæksənt ʃeɪdzSắc thái điểm nhấn
AccessorizingAccessorizingPhụ kiện
Active sportswearˈæktɪv ˈspɔːtsˌweəĐồ thể thao năng động
Adaptationˌædæpˈteɪʃ(ə)nSự thích nghi
Advanced coloursədˈvɑːnst ˈkʌləzMàu sắc nâng cao
a la modeə lɑː məʊdPhong cách thời trang hơi hướng hiện đại
AccoutermentsəˈkuːtəməntsThiết bị, đồ dùng cá nhân
AppareləˈpærəlQuần áo
Apparel manufacturingəˈpærəl ˌmænjʊˈfækʧərɪŋSản xuất may mặc
AsymmetricalˌæsɪˈmɛtrɪkəlKhông đối xứng
Atelierˈætəlɪeɪstudio/ phòng làm việc của nghệ sĩ, diễn viên
AttireəˈtaɪəTrang phục
Athletic clothingæθˈlɛtɪk ˈkləʊðɪŋQuần áo thể thao
Au naturelˌəʊ naturelAu naturel
Avant-GardeˌævɒŋˈgɑːdTiên phong
Body clothesˈbɒdi kləʊðzQuần áo body
Balance / symmetryˈbæləns / ˈsɪmɪtriCân bằng / đối xứng
BespokebɪˈspəʊkThiết kế riêng
Barfly apparelˈbɑːflaɪ əˈpærəlTrang phục của chuồn chuồn
BeaumondeBeaumondeThe beau monde’ = thế giới tốt đẹp trong tiếng Pháp -> tập hợp những người giàu có và thời thượng; những người xinh đẹp.
Black tie eventblæk taɪ ɪˈvɛntSự kiện cà vạt đen
BlingblɪŋĐồ trang sức hào nhoáng
Body-con clothingˈbɒdi-kɒn ˈkləʊðɪŋQuần áo ôm sát cơ thể
BoutiquebuːˈtiːkCửa hàng quần áo cao cấp
Boyfriend styleˈbɔɪˌfrɛnd staɪlPhong cách bạn trai
Bib and tuckerbɪb ænd ˈtʌkəQuần áo dành cho dịp hội hè đình đám
Border printˈbɔːdə prɪntIn viền
Bohemian style of fashion (Boho)bəʊˈhiːmjən staɪl ɒv ˈfæʃən (Boho)Phong cách thời trang Bohemian (Boho)
Business Formal dress codeˈbɪznɪs ˈfɔːməl drɛs kəʊdQuy tắc trang phục lịch sự
Business Casual dress codeˈbɪznɪs ˈkæʒjʊəl drɛs kəʊdQuy định về trang phục thường ngày của Doanh nhân
Bulky clothingˈbʌlki ˈkləʊðɪŋQuần áo cồng kềnh
Capsule wardrobeˈkæpsjuːl ˈwɔːdrəʊbTủ quần áo dạng khoang ngủ
Cut of a garmentkʌt ɒv ə ˈgɑːməntCắt may
Camouflage clothingˈkæmʊflɑːʒ ˈkləʊðɪŋQuần áo ngụy trang
Care labelkeə ˈleɪblNhãn chăm sóc
Casual wearˈkæʒjʊəl weəMặc giản dị
CatwalkˈkætˌwɔːkSàn catwalk
Channel suitˈʧænl sjuːtBộ vest cổ của hãng Chanel
ChicʃiːkSang trọng
ChinoisChinoisNghệ thuật (theo nghĩa Trung Quốc)
Cine modeCine məʊdChế độ phim
Cocktail dress codeˈkɒkteɪl drɛs kəʊdQuy định về trang phục cocktail
CollectionkəˈlɛkʃənBộ sưu tập
Colour coordinationˈkʌlə kəʊˌɔːdɪˈneɪʃənPhối hợp màu sắc
ClassicˈklæsɪkCổ điển
Cliquekliːkthuật ngữ chỉ tập hợp các đỉnh V trong đồ thị vô hướng G
Colour blockingˈkʌlə ˈblɒkɪŋKhóa màu
ColorwayColorwayĐường màu
CosplayCosplayCosplay/ mặc trang phục giống một nhân vật nào đó
Country lookˈkʌntri lʊkNhìn đồng quê
Cool colourskuːl ˈkʌləzMàu sắc mát mẻ
ContrastˈkɒntrɑːstTương phản
Conservative styleskənˈsɜːvətɪv staɪlzPhong cách truyền thống
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 15
  • Lượt xem: 198
  • Dung lượng: 92 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo