Tiếng Anh 8 Unit 4: Reading Soạn Anh 8 Chân trời sáng tạo trang 40

Giải Tiếng Anh 8 Unit 4: Reading giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Material world trang 40 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 4 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 8 Unit 4 Reading trang 40 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 4 Lớp 8: Reading trang 40 - Friends Plus

Bài 1

Read the article. Which problems does the text mention?

(Đọc bài báo. Văn bản đề cập đến những vấn đề nào?)

Gợi ý đáp án

The problems that the text mentions are resources and farming.

Bài 2

Read and listen to the article again and answer the questions.

(Đọc và nghe lại bài viết và trả lời câu hỏi.)

Gợi ý đáp án

1. We’ll need to provide enough protein for billions more mouths, and with all these extra people there will be even less space for farming.

2. Because they are a great source of protein and they don't need as much space or water as farm animals.

3. “They” refers to the chefs of The Nordic Food Lab in Copenhagen.

4. In Asia, Africa and South America, many people eat insects.

Bài 3

VOCABULARY PLUS - Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text.

(Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ tô màu xanh trong văn bản.)

Gợi ý đáp án

- deal with (phr.v): đối phó, đối mặt với

- solution (n): giải pháp

- convince (v): thuyết phục

- persuade (v): thuyết phục

- view (n): quan điểm

Bài 4

USE IT! Work in pairs. How worried are you about world hunger? Is it a good idea to eat insects? Why / Why not?

(Làm việc theo cặp. Bạn lo lắng thế nào về nạn đói thế giới? Có phải là một ý tưởng tốt để ăn côn trùng? Tại sao tại sao không?)

Gợi ý đáp án

A: I'm quite worried about world hunger because the reality for millions upon millions of people around the world is that they are undernourished or malnourished because they simply do not have any (or enough) food to eat.

B: I don’t think so, there are many food sources in the world for us.

A: Is it a good idea to eat insects?

B: Yes, it is. Because insects can provide nutrition, with high protein, fat and mineral contents.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 109
  • Dung lượng: 110,2 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo