Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn với câu chủ đề Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau 5 đoạn văn mẫu lớp 6

Các loài trên Trái Đất đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Hôm nay, Download.vn muốn cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn với câu chủ đề Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau, thuộc sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 2.

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau
Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau

Tài liệu bao gồm 5 đoạn văn mẫu, sẽ giúp cho các bạn học sinh lớp 6 có thêm ý tưởng hoàn thiện bài viết của mình. Mời tham khảo nội dung chi tiết ngay dưới đây.

Đề bài: Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) với chủ đề: Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau. 

Muôn loài đều cần thiết cho nhau - Mẫu 1

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Các loài sinh vật đều có một mối quan hệ nhất định. Tất cả các loài cùng sống dựa trên mối quan hệ đối kháng hay hỗ trợ, kiểm soát lẫn nhau hay cùng nhau hỗ trợ để cùng tồn tại. Nếu như một loài biến mất, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển của của các loài khác. Và con người cũng chỉ là một loài sinh vật sống trên Trái Đất, cũng phục thuộc vào các loài khác. Chính vì vậy, chúng ta cần ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của Trái Đất.

Muôn loài đều cần thiết cho nhau - Mẫu 2

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Theo ước tính của nhiều nhà khoa học, Trái Đất hiện có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Nhưng hiện nay con người mới chỉ nhận biết được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Điều này cho thấy sự đa dạng của các loài. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được quyền phá vỡ sự đa dạng đó. Bởi không có gì là tồn tại mãi mãi, hay vô tận. Và con người cũng chỉ là một loài sinh vật, tồn tại và phát triển phụ thuộc vào các loài khác. Bởi vậy, chúng ta hãy bảo vệ muôn loài để hành tinh này mãi đẹp đẽ.

Muôn loài đều cần thiết cho nhau - Mẫu 3

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Sự tồn tại và phát triển của mỗi loài đều có sự ảnh hưởng đến loài khác. Tất cả cùng sinh sống, phát triển và ràng buộc lẫn nhau bởi mối quan hệ đối kháng hay hỗ trợ. Sự phát triển hay biến mất của một loài đều ít nhiều ảnh hưởng đến những loài xung quanh trong quần xã. Lưới thức ăn, chuỗi thức ăn và các con đường, mối quan hệ sinh thái của các loài cần được tồn tại bền vững, phát triển theo năm tháng. Bởi vậy, con người cần phải chung tay bảo vệ các loài trên hành tinh này.

Muôn loài đều cần thiết cho nhau - Mẫu 4

Đời sống của các loài trên Trái Đất rất dễ bị tổn thương. Động vật và thực vật tồn tại và phát triển thành từng quần xã. Và giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ hay đối kháng. Trên Trái Đất, con người cũng chỉ là một loài. Sự tồn tại của các loài khác cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con người. Chúng ta đã dần ý thức được điều đó, và có những biện pháp tích cực. Có thể khẳng định rằng, trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau

Muôn loài đều cần thiết cho nhau - Mẫu 5

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Trên Trái Đất hiện có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Nhưng con người chỉ nhận biết được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Các loài động, thực vật thường tồn tại thành từng quần xã. Giữa các loài trong quần xã sẽ tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Con người cũng chỉ là một loài sinh vật. Nhưng họ tự cho mình là đấng quyền năng, có thể thay đổi mọi thứ. Suy nghĩ đó là sai lầm và con người đang dần ý thức được điều đó. Chúng ta cần biết cách chung sống hài hòa với muôn loài, để bảo vệ Trái Đất thân yêu.

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 22
  • Lượt xem: 6.601
  • Dung lượng: 457,6 KB
Tìm thêm: Văn mẫu lớp 6
Sắp xếp theo