Viết: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm - Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức tập 1 Bài 7

Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm giúp các em học sinh lớp 4 biết cách lập dàn ý báo cáo kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn, kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 33.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm - Bài 7 Chủ đề Mỗi người một vẻ theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt cho tiết Viết tuần 4.

Viết: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm Kết nối tri thức

Soạn Tiếng Việt 4 tập 1 Kết nối tri thức trang 33

Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề dưới đây:

 • Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn.
 • Chủ đề 2: Kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường,....

Câu 1

Thảo luận.

a. Xác định nội dung thảo luận,

Ví dụ: Xác định nội dung thảo luận về chủ đề 1.

Câu 1

b. Tổ chức thảo luận theo nhóm.

Câu 1

Lưu ý: Ghi chép kết quả thảo luận (ở bước 3).

Trả lời:

a. Xác định nội dung thảo luận về chủ đề 1.

- Thời gian quyên góp: 10/09/2023

- Địa điểm quyên góp: phòng học Lớp 4E

- Cách thức quyên góp: hiện vật là sách báo

- Phân công nhiệm vụ:

 • Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Mai Anh, Minh Ngọc, Quang
 • Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Nam Tú, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc
 • Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo
 • Đóng gói: Ngọc Anh, Bảo Châu, Đình Nam

b. Các em tiến hành thảo luận theo nhóm.

Câu 2

Lập dàn ý.

Dựa vào các ý đã ghi chép, lập dàn ý theo mẫu.

Câu 2

Trả lời:

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4E

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại phòng học lớp 4E, nhóm 1 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn".

Thành phần tham gia

- Nam Tú (chủ tọa)

- Ngọc Anh (thư kí)

- Mai Anh, Minh Ngọc, Quang, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc, Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo, Bảo Châu, Đình Nam (thành viên)

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

 • Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Mai Anh, Minh Ngọc, Quang
 • Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Nam Tú, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc
 • Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo
 • Đóng gói: Ngọc Anh, Bảo Châu, Đình Nam

Người viết báo cáo

Thư kí

(kí tên)

Ngọc Anh

Câu 3

Góp ý và chỉnh sửa dàn ý.

 • Báo cáo có đầy đủ các phần theo quy định.
 • Kết quả thảo luận được thể hiện chính xác, rõ ràng.

Trả lời:

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4E

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại phòng học lớp 4E, nhóm 1 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn".

Thành phần tham gia

- Nam Tú (chủ tọa)

- Ngọc Anh (thư kí)

- Mai Anh, Minh Ngọc, Quang, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc, Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo, Bảo Châu, Đình Nam (thành viên)

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

 • Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Mai Anh, Minh Ngọc, Quang
 • Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Nam Tú, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc
 • Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo
 • Đóng gói: Ngọc Anh, Bảo Châu, Đình Nam

Người viết báo cáo

Thư kí

(kí tên)

Ngọc Anh

Vận dụng

Hỏi những người quanh em tên trường học, cơ quan mà mọi người đang học tập, công tác. Ghi lại tên các trường học, cơ quan đó.

Trả lời:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy,….

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
53
 • Lượt tải: 38
 • Lượt xem: 8.599
 • Dung lượng: 209,5 KB
Sắp xếp theo