Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm - Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức tập 1 Bài 8

Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 36, 37. Qua đó, giúp các em viết báo cáo thảo luận nhóm thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Viết báo cáo thảo luận nhóm của Bài 8 Chủ đề Mỗi người một vẻ theo chương trình mới cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt cho tiết học.

Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm Kết nối tri thức

Soạn Tiếng Việt 4 tập 1 Kết nối tri thức trang 36, 37

Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ để dưới đây:

  • Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn.
  • Chủ đề 2: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
  • Chủ đề 3: Kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường.

Câu 1

Dựa vào dàn ý đã lập trong hoạt động Viết ở Bài 7, viết báo cáo theo yêu cầu của đề bài.

Lưu ý: Dùng dấu gạch ngang đánh dấu mỗi kết quả thảo luận.

Trả lời:

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4E

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại phòng học lớp 4E, nhóm 1 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn".

Thành phần tham gia

- Nam Tú (chủ tọa)

- Ngọc Anh (thư kí)

- Mai Anh, Minh Ngọc, Quang, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc, Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo, Bảo Châu, Đình Nam (thành viên)

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

  • Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Mai Anh, Minh Ngọc, Quang
  • Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Nam Tú, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc
  • Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo
  • Đóng gói: Ngọc Anh, Bảo Châu, Đình Nam

Người viết báo cáo

Thư kí

(kí tên)

Ngọc Anh

Câu 2

Đọc soát và chỉnh sửa báo cáo.

a. Đọc lại bài làm của em để phát hiện lỗi.

Câu 2

b. Chỉnh sửa lỗi báo cáo (nếu có).

Đọc lại bài viết của em và chỉnh sửa theo nhận xét của thầy cô.

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 01
  • Dung lượng: 159,8 KB
Sắp xếp theo